بررسی وجود انتخاب مساعد در بیمه‌‎ی بدنه‎ی اتومبیل و اثر آن بر تعیین حق‌ بیمه در صنعت بیمه‌‎ی کشور ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد توسعه‎ی اقتصادی و برنامه‎ریزی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

شماری از مطالعات تجربی در سال‎های اخیر در بازار بیمه، تئوری انتخاب نامساعد در بازار با اطلاعات نامتقارن را نقض کرده‎اند. این مطالعات به‎این نتیجه مشخص رسیده‎اند که افراد کم ریسک تقاضای بیش‌تری از بیمه در مقایسه با افراد پرریسک داشته‎اند. محققان این وضعیت را انتخاب مساعد نامیده‎اند. تئوری انتخاب مساعد بر فروض اساسی زیر استوار است1: درجه‎ی ریسک‎گریزی افراد مهم‎ترین عامل مؤثر بر تقاضای بیمه است 2. بین درجه‎ی ریسک‎گریزی و سطح ریسک افراد ارتباط معکوس وجود دارد3. میزان تمایل افراد به انجام تلاش‎های پیش‌گیرانه عاملی در جهت کاهش ریسک است4. افراد با درجه‎ی ریسک‎گریزی بالاتر تلاش‎های پیش‌گیرانه‌ی بیش‌تری داشته و در عین حال بیمه‌ی بیش‌تری تقاضا می‎کنند. نتیجه‌ی قابل لمس این فروض این است که ممکن است بازار بیمه برای برخی از انواع بیمه، به انتخاب مساعد بینجامد که مطلوب بیمه‎گران می‌باشد. این فروض و نتیجه‌ی ملموس آن در تئوری انتخاب نامساعد مورد توجه قرار نگرفته است.
مطالعه‎ی حاضر به بررسی وجود انتخاب مساعد در بازار بیمه‌‎ی بدنه‎ی ‌اتومبیل کشور ایران می‎پردازد. نتیجه‌ی این بررسی نشان می‌دهد که فرضیه‌ی وجود انتخاب مساعد در بازار بیمه‌‎ی بدنه‎ی اتومبیل پذیرفته شده است و لذا سطح ریسک خریداران بیمه‎ی بدنه‎ی اتومبیل از سطح ریسک کل رانندگان کم‎تر است.
طبقه بندی JEL: G22, D82, D41

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Advantageous Selection in Car Collision Insuranc and its Impact on Rate-Making in Iranian Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Ghadir Mahdavi 1
  • Malihe Rajaei 2
چکیده [English]

The conventional theory of adverse selection is not supported by most of the empirical works. These studies conclude that low-risk individuals demand more insurance services than high-risks. They refer to this situation as advantageous selection theory. This theory states that loss ratio of insureds may be lower than the population loss ratio while the conventional theory of adverse selection claims the reverse. under the assumptions of theory of advantageous selection , insurers end up with relatively low-risk individuals and the selection effect will be propitious to insurers as more risk-averse low-risk individuals are not only willing to pay more for precautionary efforts but also are more inclined to insure.
This paper examines the presence of advantageous selection in the Iranian Car collision insurance market and concludes that there exists considerable advantageous selection behavior in this market.
JEL Classification: G22, D82, D41

کلیدواژه‌ها [English]

  • advantageous selection
  • Adverse selection
  • Asymmetric information
  • car collision insurance.
  • uncertainty