ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بازارهای مالی با کاهش هزینه‌های مبادله‌ای و عدم تقارن‌های اطلاعاتی در اقتصاد سبب ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می‎شوند. اگرچه رشد بازارهای مالی کارا نقش تعیین کننده‎ای در رشد اقتصادی دارد، ولی باید توجه داشت که وقوع بحران در بازار‌های مالی نیز به نوبه خود می‎تواند منجر به افت اقتصادی و در برخی شرایط به رکود اقتصادی بیانجامد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده‌های فصلی بازارهای مالی مختلف، شامل بخش بانکی، بازار سهام، بازار مسکن و بازار ارز، یک شاخص ترکیبی تنش مالی برای اقتصاد ایران طی دوره‌ی (2)1387- (2)1373 ساخته شده و سپس اثر شاخص مزبور بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش کل به جزء، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که اولاً، اقتصاد ایران در دوره‌های زمانی (4)1374- (3)1374 و (2)1387- (4)1386 بیش‌ترین تنش مالی را تجربه کرده است. ثانیاً، اثر تنش در بازارهای مالی در کوتاه-مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. ثالثاً، اهمیت تنش بخش بانکی در رشد اقتصادی بیش از سایر بازارهای مالی است.
طبقه بندی JEL : N2, R11, D8

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Financial Stress Index for the Economy of Iran and its Impacts on Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Hassan dargahi 1
  • Faezeh Nikjoo 2
چکیده [English]

This paper presents a new index of financial stress which is constructed by macro data from different financial markets (including banking sector and also housing, foreign exchange and stock markets). The proposed approach has been applied to the Iranian economy based on the available quarterly time series, covering the period 1991(1)–2008(2). The paper explains how the selected components capture key aspects of financial stress. The regression of cyclical components technique and weighting by coefficients of determination is used as a weighting scheme. The results of the estimated growth model show that the constructed FSI provides valuable information about economic growth volatilities.
JEL Classification: N2, R11, D8

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Economy of Iran
  • Financial markets
  • Financial stress
  • General to Specific Approach