اثر تجارت درون صنعت حاشیه‌ای بر تخصیص دوباره مازاد شغلی در صنایع کارخانه ای ایران

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

چکیده

براساس ادبیات جدید، توسعه‌ی تجارت درون صنعت، تخصیص دوباره‌ی مازاد شغلی را به ‌شکل درون صنعت افزایش می‌دهد. مطالعه‌ی حاضر بر اساس مطالعات لاولی و نلسون (2002) به آزمون این فرضیه می‌پردازد که تجارت درون صنعت حاشیه‌ای، بر تخصیص دوباره‌ی مازاد شغلی صنایع کارخانه‌ای ایران اثر مثبت دارد. برای این منظور، از مدل داده‌های تابلویی برای صنایع کارخانه‏ای ایران در سطح تجمیع 3 رقم طبقه‌بندی ISIC طی دوره‌ی زمانی 85-1381 استفاده شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، توسعه‌ی تجارت درون صنعت حاشیه‌ای تخصیص دوباره‌ی مازاد شغلی درون صنعت را افزایش می‌دهد که این موضوع احتمالاً سبب کاهش هزینه‌های تعدیل در بازار کار صنعتی می‏شود، بنابراین، پیشنهاد بر این است دولت برای کنترل و کاهش هزینه‌های تعدیل ناشی از توسعه‌ی تجارت خارجی و آزادسازی تجاری، توجه بیش‌تری به تجارت درون صنعت داشته باشد.
طبقه‌بندی JEL: F12، F14، F16، J62.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Marginal Intra-Industry Trade on Excess Job Reallocation in Iran's Manufacturing Industries

نویسندگان [English]

  • Saeed Rasekhi 1
  • saman ghaderi 2
چکیده [English]

According to the recent literature, the expansion of intra-industry trade increases the intra-industrial excess job reallocation. Based on Lovely and Nelson (2002), this study examined the hypothesis that marginal intra-industry trade has a positive effect on the excess job reallocation in Iranian industries. Therefore, we have employed a panel technique for Iranian manufacturing industries at the 3-digit ISIC classification over the period 2002-2006. The results show that the expansion of marginal intra-industry trade increases the excess job reallocation that probably decreases the adjustment costs in industrial labour market. Therefore, we suggest that the government should pay more attention to intra-industry trade in order to control and reduce the adjustment costs of trade expansion and liberalization.
JEL Classification: F12، F14، F16، J62

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjustment cost
  • Excess job reallocation
  • Index of marginal intra-industry trade
  • Intra-industry trade
  • Iranian Manufacturing Industries