مترو و تأثیرآن بر قیمت املاک مسکونی (‌شهرتهران)‌

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی اقتصاد - دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی

چکیده

این مطالعه با استفاده از رویکرد تابع قیمت هدانیک و متدولوژی اقتصادسنجی فضایی به برآورد تابع قیمت املاک مسکونی شهر تهران می‎پردازد. روش جدید مورد استفاده در این مطالعه جهت تبیین روابط هدانیکی قیمت، گسترش سطح تحلیل‎ها به سطح محلات (361 محله) با استفاده از روش‌های برنامه‎ریزی شهر و به‌کارگیری ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی است. نتایج به دست آمده نشان می?دهد که مدل اقتصادسنجی فضایی در مقایسه با مدل اقتصادسنجی ساده از قابلیت تشخیص بالاتری برخوردار است. متغیر فاصله‎ی مرکز محله از ایستگاه مترو که متغیری تحت تأثیر فضاست، در مدل فضایی معنادار شده است، اما ضریب آن منفی و بسیار کوچک و نزدیک به صفر می‎باشد که نشان می‎دهد نزدیکی به ایستگاه مترو در سال مورد بررسی (1385)، تأثیر منفی زیادی بر ارزش املاک مسکونی نگذاشته و به عبارتی بی‎تأثیر بوده است.
طبقه‎بندی JEL:R32, R12, C21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metro and Its Effect on Residential Property Prices (Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mahnoush A. Milani 1
  • Mehrnoosh Haddadi 2
چکیده [English]

This study estimates the residential property prices in Tehran using hedonic price functions and Spatial Econometrics. The newly employed method is extending the analysis to the neighbourhood level (361 sectors) using the city's planning and GIS tools. The results show that the spatial econometric model has higher identification than the simple econometric model. The distance between the centre of city-sector and metro-station, which is a spatial variable, has a small significant negative coefficient (near to zero) in the model. In addition, proximity to a metro station has not had a large negative impact on residential property values and it can be said that it has been ineffective.
JEL Classification: R32, R12, C21

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hedonic price model
  • Spatial dependence
  • Spatial econometrics
  • Spatial heterogeneity
  • TEHRAN