اثرات تجارت بر رشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکیدی بر ایران

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اداری

2 کارشناس بازرگانی خارجی، سازمان توسعه تجارت ایران

چکیده

در این مقاله، اثر درجه‌ی بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از معادله‌ی هم‌گرایی- رشد و تخمین ‏زن سیستمی گشتاورهای تعمیم ‏یافته‌ی داده‏های پانلی پویا، طی دوره‌ی زمانی 2009-1980 آزمون شده است. نتایج نشان می‏دهند که کل تجارت، تجارت برون گروهی، سرمایه‏گذاری در سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی محرک‏های رشد اقتصادی این کشورها هستند، در حالی‏که تجارت درون گروهی، رشد جمعیت، نسبت هزینه‏های مصرفی دولت‏ از تولید ناخالص داخلی، بی‌ثباتی رشد اقتصادی، تورم و صادرات مواد اولیه اثر بازدارندگی روی رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارند. نتیجه‌ی دیگر آن که در شرایط حاضر بسط روابط تجاری در قالب همکاری‌‌های منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای با کشورهای عضو این سازمان ره‏آوردی برای رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت. در یک جمله می‏توان گفت، هنوز نفرین منابع طبیعی گریبان‌گیر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است.
طبقه‏بندی :JEL F11, O47, O19, C23

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Trade on OIC Economic Growth with Emphasis on Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Elmi 1
  • Omid Randjbar 2
چکیده [English]

In this paper, the effect of trade openness on growth is examined across the members of Organization of the Islamic Conference (OIC) by using convergence-growth equation and GMM-System dynamic panel data estimator over the period 1980-2009. The results show that the overall trade, the trade with non-OIC countries, and the investment in physical and human capital stimulate economic growth. In contrast, intra-OIC trade, population growth, government consumption expenditure, instability, inflation, and export of primary goods are the obstacles to the OIC economic growth. According to the results, multilateral trade under preferential trade agreement between Iran and the other OIC countries will not provide considerable achievements for economic growth of Iran. In summary, the OIC members are experiencing the natural resource curse.
JEL Classification: F11, O47, O19, C23

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Trade openness
  • Dynamic panel data estimator
  • OIC.