سیاست‎های پولی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی؛ با تأکید بر نرخ سود بانکی در ایران

نویسندگان

1 استاد دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم‎ترین یافته‌های اقتصاددانان در طول دهه‌های اخیر، پی‌بردن به وجود ارتباط علی بین توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی است. تا قبل از دهه‌ی 1970 بیش‌تر اقتصاددانان بر این باور بودند که برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی، سیاست‎های بخش عمومی به‌طور عمده باید معطوف به انباشت سرمایه‎ی فیزیکی باشد. تا این‎که در دهه‌ی 1970 میلادی و به دنبال نظریات مطرح شده توسط مک‌کینون و شاو (1973) مبنی بر این‌که آزادسازی و توسعه‌ی مالی نرخ رشد اقتصادی را تشدید می‌کند، دیدگاه مسلط به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به این‌ حقیقت که کشور ما تا حد زیادی درگیر انواع سیاست‎های پولی سرکوب‌گرایانه بوده، لذا در این مقاله به شیوه‌ای غیرمستقیم و با تخمین معادله‎ی هم‌انباشتگی عمق ‌مالی و معادله‎ی هم انباشتگی تولید ناخالص داخلی، تأثیر این سیاست‎ها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. یافته‌ی اصلی مقاله حاکی از آن است که پدیده‎ی سرکوب مالی حداقل از طریق تأثیر منفی بر عمق مالی فرآیند رشد اقتصادی را مختل می‌کند.
طبقه‌بندی JEL : O16, G21, G18, G10

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monetary Policy and Its Effect on Economic Growth: With Emphasis on the Banking Interest (Profit) Rate in Iran

نویسندگان [English]

  • Akbar Komijani 1
  • Faezeh Mashhadi Ahmad 2
چکیده [English]

In the recent economic literature, an important finding is the causal relationship between financial development and economic growth. Before the 1970s, the most of economists believed that economic growth could be reached only by accumulation of physical capital. In the 1970s and after the pioneering works of McKinon (1973) and Shaw (1973), this orthodox view was criticized by a vast amount of new theoretical and empirical researches.
Regarding the importance of this issue and the fact that our country is highly involved in repressive financial and monetary policies, this paper investigates the effects of these policies on economic growth and development. Therefore, an indirect method is employed that estimates two sets of cointegration equations containing financial depth and GDP. The main finding of this paper is that financial repression impresses the economic growth through the negative effect on financial depth.
JEL Classification: O16, G21, G18, G10

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Financial depth
  • financial repression
  • principal components
  • Real profit rate on deposits