امنیت عرضه‌ی گاز طبیعی: ارزیابی بازار آسیا و اروپا براساس شاخص GSSI

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشکده‌ی اقتصاد، دانشگاه علامه‌طباطبائی

چکیده

گاز طبیعی یکی از منابع هیدروکربوری است که استفاده از آن روز به روز در میان کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده‌ی جهان در حال گسترش است. بازارهای موجود در آسیا و اروپا که با تقاضای رو به رشد منابع هیدروکربوری به‌ویژه گاز طبیعی در سال‌های آینده روبرو هستند، بزرگ‌‌ترین بازارهای مصرف‌ گاز طبیعی در جهان می‌باشند. به‌همین دلیل امنیت عرضه‌ی گاز طبیعی در این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، به کمک برآورد شاخص امنیت عرضه‌ی گاز طبیعی (GSSI)1 می‌توان، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد یک کشور نسبت به شوک‌های بالقوه‌ی عرضه‌ی گاز طبیعی را برآورد کرد. برآورد حاصل از به‌کارگیری شاخص مذکور نشان می‌دهد بازار کشورهای منتخب آسیا، کشور چین و هند نسبت به سایر کشورها از وضعیت امنیت عرضه‌ی گاز طبیعی مطلوب‌تری برخودار هستند. برآوردهای این شاخص در حوزه‌ی انتخابی اروپا نیز نشان می‌دهد که کشور انگلستان در وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورهای مورد مقایسه قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security of Natural Gas Supply: Assessment of Asian and European Markets Based on GSSI Index

نویسندگان [English]

  • ali Emami Meibodi 1
  • Ali Faridzad 2
چکیده [English]

Natural gas is one of the hydrocarbon resources which is consumed vastly in the world. The Asian and European markets, facing with a growing demand of hydrocarbon resources especially natural gas, are the most important consuming markets. Hence, the security of natural gas supply is very important. Based on the estimation of Gas Supply Security Index (GSSI), the amount of vulnerability of selected economies to the potential shocks of natural gas supply is measured. The estimations results show that China and India in comparison with other Asian selected countries have good conditions and on the other hand, the United Kingdom is better than the other European selected countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asia
  • Europe
  • natural gas
  • Security Supply Index