سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاددان، IMF

2 دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی[1]، قاعده‌ی پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران استخراج می­شود. مکانیزم انتقال پولی مدل شامل چهار معادله‌ی تقاضای کل، عرضه‌ی کل، قیمت نفت و رابطه‌ی تیلور می­باشد. در این مقاله ثابت می‌شود که فرم پویای رابطه‌ی تقاضای کل، با در نظر گرفتن پولی بودن تورم در ایران، تابعی از نرخ رشد حجم پول است. با این فرض که هدف بانک ­مرکزی پی‌گیری هم‌زمان نرخ تورم هدف و شکاف تولید است و با توجه به مکانیزم انتقال پولی، قاعده‌ی بهینه‌ی سیاست پولی برای اقتصاد ایران استخراج می‌شود که تابعی از شکاف تورم، شکاف تولید و نرخ رشد درآمدهای نفتی می‌باشد. نتایج تخمین نشان می‌دهد نرخ رشد حجم پول اثری بر شکاف تولید نداشته و به طور کامل در انتظارات تورمی انعکاس می­یابد. هم‌چنین یک درصد افزایش درآمدهای نفتی سبب افزایش چهار درصدی تورم می­شود.   
طبقه­بندی JEL: E31, E42, E51, E52, E58

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Monetary Policy and Inflation Targeting

نویسندگان [English]

  • Asghar Shahmorad 1
  • Mehdi Sarem 2
1 University of Tehran
2 University of Shiraz, Faculty of Economics
چکیده [English]

In this paper, by using dynamic stochastic general equilibrium, optimal monetary rule derived for central bank of Iran. Monetary transmission mechanism of the model includes four equations, aggregate demand, aggregate supply, oil price and Taylor rule. We have proved that dynamic structure of aggregate demand relation, regarding monetary inflation in Iran, is a function of money growth rate. With this assumption that the goal of central bank is to pursue target inflation rate and output gap, and subject to monetary transmission mechanism, optimal rule of monetary policy obtained for Iran economy that is a function of inflation gap, output gap and oil income growth rate. Estimation results show that money growth rate has no effect on output gap and fully reflexes in inflation expectation. Moreover, one percent increase in oil income causes four percent increase in inflation rate.
JEL Classification: E31, E42, E51, E52, E58

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal monetary policy
  • Inflation Targeting
  • optimal monetary rule
  • Taylor rule
  • dynamic stochastic general equilibrium