ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده ی اقتصاد

2 مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

3 دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد

چکیده

حداقل دستمزد از موضوعات مهم اقتصادی است که تأثیر زیادی بر متغیرهای کلان دارد. مطالعه‌ی حاضر با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به بررسی رابطه‌ی بلندمدت و پویایی‌های کوتاه‌مدت سطح عمومی قیمت­ها و عوامل مؤثر بر آن (با تأکید بر حداقل دستمزد) طی دوره‌ی 1389-1357 پرداخته است. طبق نتایج برآورد بردار هم‌انباشتگی به روش جوهانسون- جوسیلیوس، در بلندمدت، حداقل دستمزد (با ضریب 24/0) دارای تأثیر مثبت معنادار بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد، اگرچه تعیین‌کننده‌ترین متغیر در توضیح تغییرات تورم محسوب نمی‌شود. هم‌چنین براساس نتایج توابع تجزیه‌ی واریانس، سهم حداقل دستمزد در توجیه نوسانات قیمت‌ها ناچیز (به‌طور متوسط حدود 1 درصد) و در مقابل سهم قیمت‌ها در توضیح بی‌ثباتی‌های حداقل دستمزد قابل ملاحظه است (به‌طور متوسط بیش از 34 درصد). به بیانی دیگر، حداقل دستمزد در اقتصاد ایران متأثر از نرخ تورم می­باشد. با توجه به تجربه‌ی کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می‌شود در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر معیار تورم به مؤلفه‌ی بهره­وری نیروی کار نیز توجه شود؛ هم‌چنین شیوه‌ی تعیین حداقل دستمزد از «ملی» به «منطقه‌ای» و هم‌چنین مبتنی بر گروه‌های مختلف شغلی تغییر یابد.
طبقه­بندی JEL J31 : J33, , E31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interactions between Minimum Wage and Inflation in Iran’s Economy

نویسندگان [English]

  • Hossein Abbasinejad 1
  • Ahmad Tashkini 2
  • Teymoor Rahmani 1
  • Hedieh Setayesh 3
1 University of Tehran, Faculty of Economics
2 Institute for Trade Studies and Research
3 University of Tehran, Faculty of Economics
چکیده [English]

The minimum wage determination is one of the most significant economic issues exerting effects on macroeconomic variables. This study provides an empirical model using VAR method to analyze the long run relationships and short run dynamisms of factors affect general price level (with emphasis on minimum wage) during the period of 1978-2010. To examine long run relationships we used Johansen-Juselius Co-Integration method and we also applied impulse response functions and variance decompositions to see how the short run dynamisms work. The results indicate that though minimum wage does not play a considerable role in explaining price level variations in Iran’s economy, price level is able to explain minimum wage variations properly.
JEL Classification: J31, J33 , E31

کلیدواژه‌ها [English]

  • minimum-wage
  • Inflation
  • Vector Autoregressive Model (VAR)
  • Johansen-Juselius Co-integration method
  • Impulse Response Functions
  • Variance Decompositions