بررسی تأثیر مهاجرت بین‌المللی بر سطح اشتغال و دستمزد: مورد مطالعه اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بو علی سینا، دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی

چکیده

ایران یکی از مهم‌ترین کشورهای پذیرای مهاجران و پناهندگان افغانی است. آن دسته از مهاجران افغانی که وارد ایران شده­اند، بیش‌تر مردان جوان در سن کار هستند که با هدف ورود به بازار کار به ایران مهاجرت کرده­اند. مهاجران افغانی که اکثریت قابل توجه آن‌ها به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی وارد ایران شده­اند، به طور عمده بی­سواد و غیر ماهر بوده و در مشاغل ابتدایی هم‌چون کارگری ساده مشغول به کارند. در این مطالعه، با استفاده از آزمون­های هم‌جمعی و علّیت گرنجری در قالب یک الگوی خودبازگشتی با وقفه­های توزیعی (ARDL) و یک مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، رابطه‌ی علّی میان متغیرهای نرخ بیکاری، متوسط دستمزد حقیقی و تعداد مهاجران افغانی در ایران، طی سال‌های 1385-1355 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می­دهد که در کوتاه­مدت، مهاجرت افاغنه علّیت گرنجر نرخ بیکاری می‌باشد ولی نرخ بیکاری علّیت گرنجر مهاجرت آن‌ها نیست. در بلندمدت­ یک رابطه‌ی علّیت دوطرفه میان نرخ بیکاری و تعداد مهاجران افغانی در ایران وجود دارد. از سوی دیگر، در بلندمدت رابطه‌ی علّیت از تعداد مهاجران افغانی به متوسط دستمزد حقیقی کشور وجود ندارد ولی این ارتباط در جهت عکس برقرار است. در حقیقت، حضور گسترده‌ی مهاجران افغانی در بازار کار، نرخ بیکاری ایران را در کوتاه‏مدت و بلندمدت افزایش داده، اما تأثیر معنی­داری بر متوسط دستمزد حقیقی کشور نداشته است. هم‌چنین در بلندمدت، مهاجران افغانی بر عملکرد و شرایط بازار کار در ایران واکنش نشان می­دهند.
طبقه­بندی JEL: J6, F41, O11, O14, O24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring The Impacts of International Immigration on Employment and Wage Rate: Case Study of The Economy of Iran

نویسندگان [English]

  • Saeid Eisazadeh
  • Jahanbakhsh Mehranfar
Bu Ali Sina University
چکیده [English]

Iran is one of the most concentrated areas of Afghan migrants and refugees. Most Afghans dispersed throughout the country mixed with Iranian households. The majority of Afghan immigrants are typically unskilled and illegal workers. This study aims at investigating the nature of the causal relationship between Afghan immigrants and two main labor market indicators, average wages and unemployment rate, in Iran using autoregressive distributed lag (ARDL) bounds testing procedure and Granger-causality within vector error correction model (VECM) based on annual data spanning the period between 1976 and 2006. Results of the ARDL bounds test are supportive of the theory that the variables are in a long-run equilibrium level relationship. Results of the Granger-causality tests support the existence of a long-run, bidirectional causality between immigration and unemployment. While in the short run there is unidirectional Granger causality running from immigration to unemployment rate.
JEL classification: J6, F41, O11, O14, O24

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghan Immigrants
  • Unemployment rate
  • Real wage rate
  • Granger-causality