بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه‌های کالایی در خانوارهای شهری کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، دانشگاه تبریز

2 دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه

چکیده

بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه‌های کالایی مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش‌های اقتصاد خرد، به بررسی تأثیر افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه خانوارها بپردازد. در این بررسی از داده‌های هزینه‌ای 8 گروه کالایی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های 86-1373 استفاده و جهت تعیین تقاضای گروه‌های کالایی از سیستم مخارج خطی (LES)[1] بهره گرفته شده است. در این مقاله پس از برآورد حداقل معاش گروه‌های مختلف کالایی و محاسبه، کشش‌های قیمتی و درآمدی نسبت به محاسبه‎ی شاخص‌های رفاهی تغییرات جبرانی و تغییرات معادل در گروه‌های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج بررسی شاخص‌های رفاهی نشان می‌دهد بیش‌ترین کاهش رفاه ناشی  از افزایش قیمت‌ها به ترتیب به گروه‌های مسکن و  خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تعلق دارد.
طبقه بندی JEL : D12, D60, I31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Welfare Effects of Price Changes in the Main Commodity Groups in Iran

نویسندگان [English]

  • Firouz Fallahi 1
  • Parviz Mohamadzedeh 1
  • Samad Hekmati Farid 2
1 University of Tabriz
2 University of Urmia
چکیده [English]

This paper evaluates the welfare effects of price changes in the main commodity groups in Iran. Using the Iranian urban households’ data issued by the Iranian Statistics Center over the period 1994-2007 we estimate the subsistence level. In addition, using the results from the linear expenditure system we calculate the price and income elasticities along with the compensation and equivalent variations for the Iranian urban households.
Results show that the subsistence level for the Iranian household in year 2007 was 39141117 Rials. Furthermore, calculated compensation and equivalent variations show that the price changes had caused the maximum welfare decline in the Food and Housing groups.
JEL classification: D12, D60, I31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation Variations
  • Equivalent Variations
  • Equivalent income
  • urban Households
  • commodity groups