بررسی نقش کارایی سرمایه‌گذاری‌های دولتی در رشد اقتصادی در قالب یک مدل رشد درون‌زای نئوکلاسیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله سعی شده است، در چارچوب مدل‌های رشد درون‌زای نئوکلاسیکی و با استفاده از روش بهینه‌یابی پویا، نظریة رشد بلندمدت بسط داده شود. برای این منظور، ضمن تصریح ارتباط بین بودجة دولت و درآمدهای نفتی، نقش کارایی سرمایه‌گذاری‌های دولت در یک اقتصاد نفتی در مسیر رشد بلندمدت مصرف کالاهای داخلی، رشد بلندمدت مصرف کالاهای وارداتی و رشد بلندمدت مخارج مصرفی و سرمایه‌ای دولت بررسی شده است. همچنین، در نرخ رشد بهینة مخارج دولتی، بر اساس نتایج این مقاله، هر چه کارایی بخش نفت در استفادة بهینه‌ از سرمایه‌گذاری‌های دولت در این بخش بیشتر باشد، رشد بهینة مخارج دولتی نیز بیشتر خواهد بود. همچنین، هر چه سهمی از درآمدهای نفتی دولت که وارد بودجة دولت می‌شود بیشتر باشد، نرخ رشد بهینة مخارج دولتی نیز بیشتر می‌شود. به علاوه، میزان اثرگذاری تزریق درآمدهای نفتی در نرخ رشد بلندمدت مخارج جاری دولت نیز وابستگی شدید به کارایی سرمایه‌های دولتی در بخش نفت دارد. به عبارت دیگر، در صورتی ‌که سرمایه‌گذاری در بخش نفت به میزان لازم انجام نگیرد و بازدهی نهایی سرمایه‌های دولت در بخش نفت بسیار پایین باشد، آنگاه انتظار می‌رود که مخارج جاری دولت نیز نتواند در بلندمدت از نرخ رشد بالایی برخوردار باشد.
طبقه‌بندی JEL: H54, H27, O4, O38.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Of Public Investment On Long Run Economic Growth: A Neoclassical Endogenous Growth Mode

نویسندگان [English]

  • Hossein Kavand 1
  • Arghavan Novin Vajari 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran
2 M.Sc. Student, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper extends endogenous growth models through augmenting it with government budget and oil revenues as well as the effect of public investment efficiency on long run growth of private and government consumption and import for an oil producing economy. Based on the extracted model, the optimal growth rate of government current expenditure (or consumption) has a positive relation with the efficiency use of public investment in oil production sector. With the increase of the share of oil revenues in the government budget, the optimal growth rate of government current expenditure increases. In addition, the effect of oil revenue injection to the government budget on the long run growth of public consumption depends on the efficiency use of public capitals in the oil production sector. In other words, if investment in oil sector is not sufficient and its capital return is very low, the economy can experience a low long run growth for government current expenditure.

JEL Classification: H54, H27, O4, O38

کلیدواژه‌ها [English]

  • dynamic optimization
  • endogenous growth
  • lung run growth path
  • oil revenues
  • public investment