درآمد خانواده و تقاضا برای فرزند: الگوی نظری بدیل و برخی شواهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران، دانشکدۀ اقتصاد

چکیده

تعیین تعداد فرزند در میان انسان‌‌ها بر خلاف سایر موجودات حاصل فرایند تصمیم‌‌سازی است. از این رو مجموعه‌ای از عوامل وجود دارند که در این تصمیم اثرگذارند که در میان آن‌‌ها درآمد خانواده بیش‌‌ترین اهمیت و ابهام را دارد. در این مقاله با ارائۀ الگوی بهینه‌‌یابی که در آن مطلوبیت والدین تابعی از مصرف کالاها و تعداد فرزندان است نشان داده می‌‌‌شود که افزایش درآمد خانواده بدون تغییر قیمت به افزایش تقاضا برای فرزند منجر می‌‌شود، اما اثر کل افزایش درآمد می‌‌تواند منفی باشد. به منظور بررسی میزان تطبیق نظریه با واقعیت، شواهدی از تهران ارائه می‌‌شود که حکایت از آن دارد که اثر درآمدی (خالص) در تقاضا برای فرزند از لحاظ آماری بی‌معناست هرچند اثر کل (اثر درآمدی ناخالص) افزایش درآمد خانواده منفی و معنادار است. همچنین، درآمد مردان و زنان تا حدودی رفتار متفاوت را نشان می‌‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family Income and Demand for Child: An Alternative Model and Some Evidences

نویسنده [English]

  • Vahid Mehrbani
Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In spite of nonhuman species, determining quantity of children among human beings is the result of a decision-making process. There is a set of factors that influences this decision in which income is the most important and ambiguous of them. Using an optimization model in which utility of parents depends the amount of consumed goods and number of their children, it is shown that increase income, ceteris paribus leads to increase in demand for child but the total effect could be negative. The evidence from Tehran suggests that the income effect is positive but statistically insignificant. Totally, the total effect of an increase in income is negative and statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • demand
  • Education
  • family
  • fertility
  • Income