بررسی عوامل مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت استان‌‌های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داد‌ه‌‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت‌الله حائری میبد

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برای تصمیم‌گیری‌‌ها و سیاست‌‌گذاری‌های اقتصادی، اطلاع از کارایی فنی بخش‌‌های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله، ابتدا هر استان را به‌منزلۀ واحد تصمیم‌‌گیر در نظر گرفته و سپس به اندازه‌‌گیری کارایی فنی بخش صنعت استان‌‌های کشور و در ادامه به بررسی عوامل مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت پرداخته است. عوامل مؤثر در کارایی فنی را می‌‌توان به دو قسمت عمده تقسیم کرد: عوامل پایه‌‌ای تولید که به طور مستقیم در کارایی فنی تأثیر‌‌گذارند ( این عوامل در تابع تولید وارد می‌‌شوند)، عوامل محیطی مؤثر در کارایی که به طور غیرمستقیم در کارایی فنی مؤثرند. نتیجۀ تحقیق حاکی از آن است که هر سه عامل نیروی کار، سرمایه و حامل‌‌های انرژی در نقش عوامل تولید در کارایی مؤثرند و تعداد کارگاه و جمعیت استان، همچنین وضعیت حقوقی کارکنان عوامل محیطی مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت استان‌‌های کشور به شمار می‌روند. از ویژگی بارز این مقاله نسبت به دیگر مطالعات، استفاده از روش اندرسون و پترسون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Factors Influencing Technical Efficiency of Industrial Sector Among Different Regions (With Data Envelopement Analysis)

نویسندگان [English]

  • Ali Azadinejad 1
  • Hamid Amadeh 2
  • Ali Emami Maibodi 2
1 Assistant Professor at Department of Economics, Ayatolah haeri maybod University
2 Assistant Professor at Department of Economics, Allameh Tabatabaee University
چکیده [English]

Technical efficiency of different sectors is important for economic policy making purposes. This study considering regions as independent decision-making units, measures technical efficiency of industrial sector for every region of the country and then examines its determinant factors.Generally influential factors of efficiency are classified in two main groups. First group includes the basic elements of production which have a direct effect on efficiency; these elements are inside the production function. The second group consists of environmental elements absent in the production function but indirectly influential on efficiency. The results show that labor, capital and energy inputs as direct elements, and number of production sites, the population, and income of employers in each region as environmental elements are the main determining factors of technical efficiency. Utilizing the new method of Anderson and Peterson (AP) is main contribution of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anderson and Peterson method
  • data envelopement analysis
  • industrial sector
  • Technical efficiency