ارزیابی و مقایسة قواعد ابزاری سیاست پولی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه بحث قاعده‌پذیری سیاست پولی در دستیابی به اهداف تثبیت تورم و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله نخست، به بررسی ماندگاری شکاف تولید در اقتصاد ایران می‌پردازیم سپس، با به‌کارگیری مدل کینزین جدید مرکب و با استفاده از داده‌های فصلی دورة زمانی 69:1-90:3، سه قاعدة ابزاری جایگزین در سیاست پولی را برای اقتصاد ایران با هم مقایسه می‌کنیم.
نتایج حاکی از آن است که در اقتصاد ایران اولاً، شکاف تولید متغیری آینده‌نگر است و درجة ماندگاری کمی دارد؛ ثانیاً، قاعدة هدف‌گذاری تورم در مقایسه با قاعدة هدف‌گذاری سطح قیمت و قاعدة هدف‌گذاری سرعت مجاز زیان اجتماعی کمتری دارد. به علاوه، نتایج برآورد ضرایب در قواعد مختلف نشان داد که در مقایسه با سایر قواعد ابزاری، هدف‌گذاری تورم و رابطة اول هدف‌گذاری سطح قیمت، به خصوص در افق‌های پیش‌بینی بلندمدت، از توان پیش‌بینی خوبی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Comparing of Monetary Policy Instrumental Rules for Economic of Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Erfani 1
  • Azadeh Taleb-bidokhti 2
1 Assistante Professor, University of Semnan, Semnan, Iran
2 Msc., University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

Today, the discussion of regularity monetary policy in achieving inflation and output gap stabilization is important. In this paper, we investigated the persistence of the output gap in Iran economy and then by using a hybrid New Keynesian model based on quarterly data for 1990:1- 2011:3. We compared three alternative instrumental rules in monetary policy for Iran economy. The results indicated that in Iran economy: firstly, output gap is forward- looking and has little degree of persistence. Secondly, inflation targeting rule in comparison with the price level and speed limit targeting rule has the lowest social loss. In addition, the result of estimating coefficients under alternative rules showed that in comparison with other instrumental rules, inflation targeting and the first equation of price-level targeting, have well predicting power, especially in long-term forecasting horizons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • instrumental rules
  • Hybrid New Keynesian model
  • Iran Economy
  • monetary policy
  • persistence of the output gap