دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-233 
9. نقش کشاورزی در همگرایی منطقه‌‌ای کشورهای عضو اکو

صفحه 189-211

10.22059/jte.2013.50580

عصمت مجرد؛ مسعود همایونی فر؛ ماشاالله سالار پور