دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-233 
2. مؤلفه‌‌‌های مؤثر در تحصیلات بیش‌از‌اندازه و بازده آن در ایران

صفحه 23-43

محسن ابراهیمی؛ علی اکبر قلی زاده؛ امیرحسین علی پور


9. نقش کشاورزی در همگرایی منطقه‌‌ای کشورهای عضو اکو

صفحه 189-211

عصمت مجرد؛ مسعود همایونی فر؛ ماشاالله سالار پور