تقاضای پول در اقتصادهای دلاری‌شده (مطالعۀ موردی: ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشگاه پیام‌نور واحد رامسر

2 استادیار، گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تقاضای پول در اقتصادهای دلاری‌شده بسیار ناپایدار و ساخت مدل برای پیش‌بینی آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد. در این مقاله با بهره‌گیری از تحلیل هم‌جمعی و کاربرد روش «خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده» (ARDL)، تابع تقاضای پول در صورت دلاری‌شدن اقتصاد ایران ارزیابی شده است. یافته‌های مطالعه، بیانگر رابطۀ تعادلی بلند‌مدت باثبات بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای GDP، نرخ ارز در بازار غیررسمی، نرخ تورم و متغیر چرخ‌دنده‌ای است. نتایج این پژوهش نشان‌دهندۀ وقوع دلاری‌شدن‌ و برگشت‌ناپذیری آن در اقتصاد ایران است، زیرا ضرایب برآوردی برای نرخ ارز و متغیر چرخ‌دنده‌ای در تابع تقاضای پول منفی و معنی‌دار شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Money Demand in Dollarized Economies: The Case of Iran

نویسندگان [English]

  • Ayub Abuzary 1
  • Gholamreza Zamanian 2
1 MA. Student, Department of Economics, Payame Noor University, Ramsar
2 Assistance Professor, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Money demand in dollarized economies appears to be highly unstable and the model making it very difficult to forecast. This paper utilizes cointegrating analysis and application "Autoregressive Distributed Lag Method"(ARDL), the money demand function measured of the Iran dollarized economy. The study findings represent a long-term stable equilibrium relationship between real money demand and variables, GDP, the exchange rate on the informal market, inflation and ratchet. The results of this study indicate the occurrence dollarization and irreversibility of it’s in the Iranian economy, because coefficients for the exchange rate and ratchet variable are negative and significant in the demand for money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dollarization
  • Money Demand Function
  • Ratchet Effect
  • Irreversibility
  • ARDL Method