بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش‌افزوده زیربخش‌های صنعت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه مازندران، دانشکدۀ اقتصاد

2 استادیار، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، دانشکدۀ اقتصاد

چکیده

نرخ ارز واقعی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه‌های گوناگون بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز در کلیۀ بخش‌های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت درخور توجهی که توسعة صنعتی می‌تواند در توسعة اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش‌افزودۀ 8 زیربخش صنعت طی سال‌های 1353 تا 1390 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری می‌پردازد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کاهش نرخ واقعی ارز آثار متفاوتی در زیربخش‌های مختلف صنعت داشته است، به گونه‌ای که صنایعی که به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای خارجی وابستگی شدیدی داشته‌اند از این سیاست بهره برده‌اند و در مقابل صنایعی که به مواد اولیۀ خارجی وابستگی کمتری داشته‌اند به سمت نابودی کشانده شده‌اند.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Real Exchange Rate Changes on Value Added of Manufacturing Subsectors in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Karimi Moughari 1
  • Hoda Zobeiri 1
  • Younes Nademi 2
1 Assistant Professor of Economics, University of Mazandaran
2 Assistant Professor of Economics, University of Ayatollah Boroojerdi
چکیده [English]

Real exchange rate is one of the most important macroeconomic variables which affects various economic sectors. As the effect of real exchange rate variation is not equal in different sectors and due to importance of industrial development in economic development of country, this paper have investigated the effect of real exchange rate changes on  8 manufacturing subsectors over the period 1353-1390. The structural time series approach has been used in this paper. The results show that exchange rate devaluation has different long run effects on subsectors of manufactories. So that, those manufactories which had dependence on import of inputs and foreign capital goods benefited and those manufactories with lower dependence on foreign inputs destroyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Exchange Rate
  • Value Added
  • Industrial subsectors
  • Iran
  • Structural Time Series Approach