یادگیری، مدل‌‌‌‌‌‌‌های ذهنی و عملکرد اقتصادی با نگرش نهادی و علوم شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

بی‌‌‌‌‌‌‌شک از مهم‌ترین مسائلی که علت اصلی مطرح‌شدن مباحث توسعه بوده، تلاش برای رسیدن از وضع موجود به وضعی مطلوب است. از سوی دیگر، کلید دستیابی به تغییر مطلوب در نوع یادگیری افراد است. از این‌رو در مقالۀ حاضر با بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از شیوۀ مطالعۀ اسنادی، پس از بررسی اجمالی مباحث علوم و اقتصاد شناختی، به بررسی آرا و نظرهای داگلاس نورث، در حکم یکی از اندیشمندان نهادگرای فعال در زمینۀ بررسی تغییرات نهادی پرداختیم. پس از آن با بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از نظرها و مطالعات هوارد گاردنر، یکی از اندیشمندان فعال در حوزۀ شناختی و مبتکر نظریۀ هوش‌‌‌‌‌‌‌های چندگانه، دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌های نورث را نقد و بررسی کردیم. نتایج این پژوهش نشان داد که آرا و نظرهای گاردنر در بسیاری از زمینه‌‌‌‌‌‌‌ها مانند اهمیت فرایند یادگیری، تأثیرات آن در تغییرات و سیستم باورها مؤید یا مکمل دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌های نورث است، اما در پاره‌‌‌‌‌‌‌ای از جنبه‌‌‌‌‌‌‌ها همچون توانایی یادگیری طی حیات و قبول شانس برابر یادگیری در شرایط گوناگون انتقاداتی را بر نگرش وی وارد می‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Learning, mental models and economic performance by institutional and cognitive science approach

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Motavasseli 1
  • Meisam Ehghaghi 2
1 Professor, University of Tehran, Iran
2 MA., Economics, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, attempt to cross the status quo and reaching desired situations is one of the most important causes of raising these kinds of topics. On the other hand, the key to achieve desired changes lies on the type of individual's learning. Hence in this paper, by using the method of documentary study, after reviewing cognitive science and cognitive economics issues; we intend to review the opinions of Douglas C. North who is one of the well-known institutional scholars in the field of "institutional change". Then, criticize and review his viewpoints by using Howard Gardner's ideas who is one of the famous cognitive scientists and the inventor of the Multiply Intelligences theory. The result of this study showed, although on many aspects like importance of learning process or its impacts on changes and also believes system Gardner's opinions confirm or complete North's attitudes. But in some viewpoints like ability of learning through the life and assuming the same chances for learning in various situations, he criticizes North attitudes, which are thinkable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive economics
  • cognitive science
  • gardner
  • learning
  • North