بررسی پدیدۀ بیماری هلندی و اثر شوک‌های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دُمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، ایران.

2 استادیار دانشگاه کرانفیلد، کرانفیلد، انگلستان.

3 استادیار دانشگاه ملایر، دانشکده علوم ریاضی و آمار

4 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات اهواز، ایران.

5 مدرس دانشگاه پیام‌نور واحد هرسین، کرمانشاه، ایران.

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی اثر شوک‌های نفتی در متغیر‌های کلان اقتصادی به ارزیابی پدیدۀ بیماری هلندی هنگام رویارویی با تکانه‌های مثبت درآمدهای نفتی ایران پرداخته می‌‌شود. همچنین، در این پژوهش آثار نامتقارن درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی را نیز بررسی می‌‌‌کنیم. مدل آماری استفاده‌شده در این پژوهش توابع مفصل دمی است که به وسیلۀ آن نشان می‌‌دهیم اقتصاد ایران در زمان‌‌هایی که با شوک‌‌های مثبت درآمدهای نفتی روبه‌رو بوده و درآمدها به صورت بی‌‌رویه به اقتصاد تزریق شده‌اند دچار پدیدۀ بیماری هلندی شده است؛ دوم آنکه درآمدهای نفتی آثار نامتقارن و غیرخطی در رشد اقتصادی داشته‌اند، طوری که رشد اقتصادی در مقادیر کرانه‌‌ای تکانه‌‌‌ها مستقل از شوک‌‌‌‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine Dutch disease phenomena and oil shock influence on the Iran's macroeconomic variables by copula approach

نویسندگان [English]

  • Nader Mehrgan 1
  • Alireza Daneshkhah 2
  • Omid Chatrabgoun 3
  • Rouhollah Ahmadi 4
  • Faribourz Tishekani 5
1 Associate Professor, Department of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistance Professor, Cranfield Water Science Institute, School of Applied Sciences, Cranfield University, Cranfield, MK43 0AL, UK.
3 Assistance Professor, Faculty of Mathematics and statistic science, University of Malayer, Iran
4 MA., Islamic Azad University of Science and Research of Ahvaz, Iran
5 Payamnour University, Harsin, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In this paper, we examine influence oil shocks on macroeconomic variables and Dutch disease phenomena when these variables encountered positive oil revenue shocks. Statistical model which is copula approach is used to show when Iran's macroeconomic variables encountered positive oil revenue casus Dutch disease and oil revenue has non-symmetric influence on the growth economic. In another word, growth economic is independent of positive and negative oil revenue shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Effect
  • Copula
  • Dutch diseases
  • Economic Growth
  • tail dependency