بررسی آثار حذف درصد بهرة دستوری در صنعت بانکی بر مقدار اثرگذاری سیاست پولی بر اساس مدل DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه گلستان

2 دانشیار دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

فعالیت بانک­ها در ایران به گونه­ای است که آزادی چندانی در تعیین درصد بهرة خود در بازار ندارند. این واقعیت سبب شده است تا صنعت واسطه­­گری مالی در ایران قادر به انجام وظایف تعدیل و انتقال مکانیزم پولی و تخصیص بهینة منابع مالی نباشد و باعث شود تا شوک­های پولی بر بازارهای جانشین (همانند سهام و مسکن) آثار قیمتی و حبابی مهمی بر جای گذارند. در این مطالعه، با استفاده از مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی شده است که  اگر نظام بانکی ایران آزادی عملی بیشتری در تعیین درصد بهرة خود داشته باشد، در این صورت مکانیزم انتقال پولی چگونه رخ خواهد داد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که سیستم اقتصادی به آزادسازی درصد بهرة وام نسبت به درصد بهرة سپرده حساسیت بالاتری دارد؛ اما در هر حال آزادی بانک­ها در درصدهای بهرة وام سبب می­شود تا شوک­های پولی باعث نوسان کمتری در متغیرهای حقیقی (تولید، اشتغال، سرمایه گذاری) شوند و در مقابل تورم و سایر متغیرهای قیمتی اقتصاد (درصدهای بهره) را بیشتر افزایش دهند؛ افزون بر این آزادی بانک­ها در تعیین درصدهای بهرة سپرده سبب خواهد شد تا آثار حقیقی پول بر تولید و اشتغال بیشتر شود و همچنین واکنش مثبت مصرف و سپرده­گذاری در مقابل شوک نقدینگی افزایش یابد و تورم کنترل شود.
طبقه­بندی JEL: E43, E44, E58, C11, G12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Removing Forced Interest Rate Rules in the Banking Industry on the Effect of Monetary Policy by DSGE Model

نویسندگان [English]

  • Hassan Daliri 1
  • Nader Mehregan 2
1 Assistant Professor, University of Golestan, Faculty of Science,
2 Associate Professor, Economics, Bu Ali sina University,
چکیده [English]

Iranian banks can not freely determine their interest rates in the financial market. This characteristic causes banking industry unable to perform their duties of financial intermediaries in the transmission mechanism of monetary. In these circumstances, monetary shocks will have a significant and high effect on the alternative markets (like stocks and housing). In this study, we used dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE). We will examine what would happen if banks can adjust their interest rates. The results show that economic variables are more sensitive to free interest rates on loans compared to deposits interest rates. However, if banks are free to determine the interest rate on loans, monetary shocks lead to less volatility in real variables (output, employment, investment), and more volatility in inflation and other nominal variables.
JEL Classification: E43, E44, E58, C11, G12

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking Industry
  • Bayesian estimation
  • dynamic stochastic general equilibrium
  • prescriptive interest rate