پایه تئوریک نظریه‌پردازی‌ها در راستای ریشه‌یابی عملکرد ناموفق سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این نوشتار بازنگری در مبانی نظری و پارادایم‌های فکری سیاست‌گذاری‌ها و سیاست‌های اقتصادی به اجرا درآمده در کشور و ریشه‌یابی ناکارآمدی آن‌ها در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است. در این راستا، به مدل‌سازی الگوی چند‌سطحی و فراپارادایمی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور پرداخته می‌شود و استفاده از رویکرد چندسطحی و میان‌رشته‌ای راهکاری برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعة اقتصادی پیشنهاد می‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Theoretical Basis of Theorizing to Investigate the Causes of Unsuccessful Economic Policies in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Motavaseli 1
  • Hoda Zobeiri 2
1 Professor of Economics in University of Tehran
2 Assistant Professor of Economics in University of Mazandaran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to reconsider the theoretical basis and paradigms of policy making and economic policies in Iran which is not appropriate to economic problems of the country. To do so, we introduced the multilevel and ultra-paradigm pattern for economic policy making in the country. The multilevel and Interdisciplinary approach have been proposed as a solution for reforming the economic policies and achieving economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theorizing
  • Praxeology
  • Economic Policies
  • Economy of Iran
  • Multilevel approach

 

Gordon, S. (1991). The History and Philosophy of Social Science, London: Routledge.
De Soto, J.H. (2008). The Austrian School, Market Order and Entrepreneurial Creativity, Edward Elgar.
Mises, L.V. (1963). Human Action, A Treatise on Economic, Yale University.
Myrdal, G. (1974). What Is Development, Journal of Economic Issue, 8(4), 729-736.
Myrdal, G. (1978). Institutional Economics, Journal of Economic Issue, 12(4), 771-783.
North, D.C. (1990). Institution, Institutional Change and Economic Performance, The Political Economy of Institutions and Decisions, Cambridge University Press.
North, D.C. (2000). The New Institutional Economics and Third World Development, In Haris J., Hunter J. & Lewis C. (eds), The New Institutional Economics and Third World Development, London: Routledge, PP.215-233.
North, D.C. (2005). Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press.
North, D.C., Joseph, J.W. & Barry, R. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge University Press.
North, D.C., Nantzavinos, C. & Sharig, S. (2004). Learning, Institutions and Economic Performance, Perspectives On Poltics, 2(1), 75-84.
Schumpeter, J.A. (2005). Development, Journal of Economic Literature, 43(1), 108-120.