واکاوی فضایی روند تورم مواد غذایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری، اقتصاد شهری و منطقه‌ای، دانشگاه اصفهان،

3 دانشجوی دکتری، اقتصاد شهری و منطقه ای، دانشگاه اصفهان

چکیده

انتظار می‌رود که در کشوری با پول واحد، تورم در همه‌ی مناطق آن همگرا باشد. این امر مستقیماً با «همگرایی» پیوند خورده است. همگرایی از نظر سیاست‌گذاران موضوعی جدی است. گرچه موضوع تورم در اقتصاد کلان بررسی می‌شود، اما مواردی از شاخص‌های تورم، برای مثال تورم قیمت‌ها در موادغذایی توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. به‌طورکلی، مسئله‌ی همگرایی تورم مواد غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه در پی این است که با استفاده از داده‌های شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بازه‌ی زمانی فروردین 1385 تا اسفند 1391، تحلیلی از پویایی‌های توزیع تورم در استان‌های کشور به دست دهد. در این مطالعه، هر استان به‌صورت مستقل در نظر گرفته می‌شود؛ درنتیجه اطلاعات منحصربه‌فردی به دست می‌آید که در برآورد و توضیح پویایی‌های تغییرات تورم کاربردی است. برای تحلیل پویایی‌های توزیع، از تخمین‌زننده‌ی «چگالی شرطی کرنل» و برای بصری‌کردن «تخمین‌زننده‌های چگالی شرطی» از دو روش گرافیکی استفاده شده است. در این پژوهش نشان داده می‌شود که «وابستگی فضایی» تورم مواد غذایی مابین استان‌های کشور وجود ندارد و فرض وجود استقلال استان‌ها نقض نمی‌شود، اما روندهایی همگرا بین استان‌های کشور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of food inflation in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Samadi 1
  • Mozhgan Soleimani 2
  • Iman Keyfarokhi 3
چکیده [English]

It is expected that inflation in a country with one currency is convergent in all regions. This has been associated with “convergence” directly. In policymakers’ viewpoint, convergence is a serious topic. Although the topic of inflation is investigated in macroeconomics, some inflation indexes, for instance inflation of food prices has attracted special attention. Generally, the issue of food inflation convergence has been less considered. The present study seeks to present an analysis of inflation distribution dynamisms in the provinces in Iran using the data on price indexes of consumer products and services during the time period April 2007-March 2013. In this study, each province is considered independently. Therefore, unique information is obtained which is applied in estimation and explanation of dynamisms of inflation changes. “Kernel conditional density” estimator was employed to analyze distribution dynamisms and two graphic methods were used to visualize “conditional density estimators”. It was shown in the study that there is no “spatial dependence” among the provinces and the hypothesis regarding the existence of independence of provinces is not rejected but there are convergent trends among the provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflation rate convergence
  • Distribution Dynamics
  • kernel density function
  • spatial Autocorrelation
Altissimo, F., Benigno, P. & D.R. Palenzuela. (2005). “Long-run Determinants of Inflation Differentials in a Monetary Union.” CEPR Discussion Paper no. 5149.
 Anand, R. & Prasad E.S. (2010).“Optimal Price Indices for Targeting Inflation under Incomplete Markets.” NBER Working Paper Series, w16290.
 Anselin, L. (1988). Spatial econometrics: methods and models, Kluwer, Dordrecht.
 Arbia G., Basile, R. & Piras G. (2005). Analyzing Intra-Distribution Dynamics. A reappraisal, REAL Discusiion Papers 05-T-11, University of Illinois.
 Beck, G., Hubrich, K. & M. Marcellino. (2009).“Regional Inflation Dynamics Within and Across Euro Area Countries and a Comparison with the United States.” Economic Policy, 24, 141-184.
 Bukeviciute L., Dierx, L. & F. Ilzkovi. (2009). “The functioning of the food supply chain and its effect on food prices in the European Union.” European Commission Occasional Papers 47.
 Busetti, F., Fabiani, S., & Harvey, A. (2006). “Convergence of Prices and Rates of Inflation”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol.68, pp. 863-877.
 Busetti, F., Forni, L., Harvey, A. & F. Venditti. (2007). “Inflation Convergence and Divergence within the European Monetary Union.” International Journal of Central Banking 3, 95-121.
 Catão, L.A.V. & R. Chang. (2010).“World Food Prices and Monetary Policy.”IMF Working Paper 10/161.
Cavallero, A. (2011). “The convergence of inflation rates in the EU-12: A distribution dynamics approach.” Journal of Macroeconomics 33, 341-357.
 Cecchetti, S. G., Mark, N. C., & R. J. Sonora. (2002). “Price index convergence among united states cities.” International Economic Review 43, 1081-1099.
 Dalsgaard, T. (2008). “Product market competition in Slovenia: Stylized facts and policy challenges.” Paper presented at the Bank of Slovenia Research Seminar on Contemporary Macroeconomic Issues: Challenges and Policies. Ljubljana.
 Fan, S.C. & X. Wei (2006).“Price Index Convergence in China.” Paper presented in the APEA Conference, University of Washington, Seattle, USA.
 Fousekis, P. (2008). “Price Convergence in the EU Poultry and Eggs Market.” Economics Bulletin 3, 1-11.
 Getis, A. (1995). “Spatial filtering in a regression framework”. In: Anselin L, Florax R (eds) New directions in spatial econometrics, pp 172-185. Springer, Heidelberg Berlin New York.
 Holmes, M. (2002). “Panel data evidence on inflation convergence in the European Union.” Applied Economics Letters, 9, 155-58.
 Hyndman, R. J., Bashtannyk, D. M. & G. K. Grunwald. (1996). “Estimating and Visualizing Conditional Densities.” Journal of Computational and Graphical Statistics. 5, 315-336.
 Kočenda, E. & D. Papell. (1997). “Inflation convergence within the European Union: A panel data analysis.” International Journal of Finance and Economics, 2, 189-98.
 Kutan, A.M. & Yigit, T.M. (2005), “Real and Nominal Stochastic Convergence: Are the New EU members Ready to Join the Euro Zone? ”, Journal of Comparative Economics, Vol. 33(2), pp.387- 400.
 Liontakis, A. (2012). “Food price inflation rates in the Euro-zone: Distribution dynamics and Convergence analysis.” Economics Research International, Special Issue: Economics of Agricultural and Food Markets.
 Liontakis, A. & Papadas, C.T. (2010).“Stochastic Convergence and Distribution Dynamics of Food Price Inflation Rates in EU.”AUA Working Paper Series No2010-6.
 Lopez, C. & D.H. Papell. (2010). “Testing for Group-Wise Convergence with an Application to Euro Area Inflation.” MPRA Paper No. 20585.
 Lünnemann, P. & T. Mathä. (2004). “How Persistent in Disaggregate Inflation? An Analysis Across EU15 Countries and HICP Sub-indices.” European Central Bank Working Paper, No. 466.
 Nagayasu, J. (2012). “Regional inflation and industrial structure in monetary union.”MPRA Paper No. 3731.
 Nath, H.K. & K. Tochkov. (2012). “Relative inflation dynamics in the new EU member countries of Central and Eastern Europe.”Empirical Economics, forthcoming.
 Roberts, J.M. (2006). “Monetary Policy and Inflation Dynamics.” International Journal of Central Banking, 2,193-230.
 Rogers, J. H. (2001), “Price Level Convergence, Relative Prices, and Inflation in Europe”, Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Paper 699.
 Walsh, J.P. (2011). “Reconsidering the Role of Food Prices in Inflation.”IMF Working Paper, Asia and Pacific Department, WP/11/71.
 Weber, A. A. & Beck, G. W. (2005). “Price stability, inflation convergence and diversity in EMU: Does one size fit all?” Manuscript, Goethe University, Frankfurt.
 Zaffaroni, P. (2004). “Contemporaneous Aggregation of Linear Dynamic Models in Large Economies.” Journal of Econometrics, 120, 75-102.