تحلیل آثار شوک های پولی و مخارج دولت مالی در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

2 معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه

چکیده

هدف این مقاله بررسی آثار شوک‌های پولی و بودجه‌ی دولت و درآمدهای نفتی بر برخی متغیرهای بخش حقیقی و اسمی اقتصاد در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی از نوع مدل کینری جدید است که در آن سیاست گذاری پولی با رویکرد‌های قاعده و صلاحدیدی لحاظ شده است. نتایج شبیه سازی مدل حاکی از آن است که شوک‌های پولی نقش مهمی در ایجاد تورم داشته است، ولی میزان اثرگذاری شوک پولی بر متغیرها در سیاست‌گذاری به روش قاعده و صلاحدیدی تا حدودی متفاوت است. شوک‌های مالی متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد را تحریک می‌کنند، ولی نکته قابل آن است که بودجه‌ی عمرانی دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به صورت آنی افزایش نداده است، ولی با وقفه‌ی سرمایه‌گذاری خصوصی تحریک می‌شود که این امر ممکن است به دلایل مختلفی نظیر طولانی بودن اجرای پروژه‌های عمرانی و کم دقتی در انتخاب پروژه‌ها اتفاق بیافتد. شوک‌های نفتی به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از نفت کلیه متغیرها در نتیجه این شوک متأثر می‌شوند. جزئیات میزان اثرگذاری هر کدام از شوک در متن مقاله ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Monetary and Budgetary Shocks implications in the Iranian Economy Using a DSGE Model

نویسندگان [English]

  • Anoshirvan Taghipour 1
  • davood manzoor 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the effects of monetary, fiscal and oil revenue shocks on macroeconomic variables in the framework of rule and discretionary monetary policy. To end this, we use a New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. Given the dominant role of oil in the country, we consider the role of oil shock in the model through different channels.
The simulation results suggest that monetary shocks have a significant effect on inflation but the effectiveness of monetary shocks is different in rule and discretionary policy.
Government expenditure shocks motivate variables in the real sector, but government development budget has not increased private investment instantly, it will rise slightly with lags. This may be due to different reasons such as long lasting state projects and low precision in the project selection.
Due to dependency of Iranian economy on petro Dollars, an oil shock has a big impact on all variables. A positive oil shock increases production, consumption and employment. However, it raises inflation as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSGE Model
  • Government budget shocks
  • oil shock
  • rule and discretionary policy
شاهمرادی، اصغر و ابراهیمی، ایلناز (1389). ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیوکینزی، مجموعه‌ی مقالات بیستمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
فخرحسینی، سید فخرالدین (1390). ا لگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری  پولی اقتصاد ایران. فصلنامه‌ی تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، سال اول، شماره‌ی ٣، بهار ١٣٩٠ صص 1-28.
متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز، شاهمرادی، اصغر و کمیجانی، اکبر (۱۳۸۹). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده‌ی نفت. فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، سال دهم، شماره‌ی چهارم، صص ۱۱.
ابراهیمی، ایلناز (1389). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده‌ی نفت. رساله‌ی دکتری، دانشکده‌ی اقتصاد، دانشگاه تهران.
منظور، داود، تقی‌پور، ن، کردبچه، حمید و توکلیان، حسین (1392). مدل‌سازی تعادل عمومی پویای تصادفی برای تحلیل و پیش‌بینی آثار سیاست‌های پولی و مالی ایران. مؤسسه‌ی  عالی آموزش در مدیریت و پژوهش.
تقی‌پور، ن و منظور، داود (1394). تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده‌ی نفت: مورد مطالعه‌ی ایران، فصلنامه‌ی پژوهش‌ها و سیاست‪های اقتصادی، در حال چاپ.
شاهمرادی، اصغر و ابراهیمی، ایلناز (1389). ارزیابی اثرات سیاست‪های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیوکینزی. فصلنامه‌ی پول و اقتصاد، شماره‌ی 3، بهار 1389، صص30-56.
کاوند، حسین (1389). تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران. رساله دکتری. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
Adolfson et al (2007). Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass-Through Journal of International Economics 72, 481–511
Brooks, S. P., & Gelman, A. (1998). General Methods for Monitoring Convergence of Iterative Simulations. Journal of Computational and Graphical Statistics. 7(4), 434-455.
Calvo, G. (1983). Staggered Price setting in a Utility- Maximizing Framework. Journal of Monetary Economics 12,383-398.
Christiano, Lawrence J., Martin Eichenbaum and Charles L. Evans (2005), Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy, Journal of Political Economy, vol. 113, 1–45.
Erceg, C. J., Henderson, D. W., & Levin, A. T. (2000). Optimal monetary policy with staggered wage and price contracts. Journal of Monetary Economics, 46, 281-313.
Kollmann, R. (2001). the exchange rate in a dynamic-optimizing current account model with nominal rigidities: A quantitative investigation. Journal of International Economics, vol. 55, 243–262.
Leeper Eric M., ToddB. Walker & Shu-ChunS. Yang (2010). Government investment and fiscal stimulus, Journal of Monetary Economics 57, 1000–1012.
Smets, F., & R. Wouters (2003). Monetary Policy in an Estimated Stochastic Dynamic General Equilibrium Model of the Euro Area. Journal of the European Economic Association, 1: 1123–1175.