انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامى، فیروزکوه، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران،

چکیده

هدف این تحقیق، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران زیر سایه‌ی قواعد مختلف سیاست پولی در مواجه با شوک­های داخلی و خارجی است. بدین منظور، واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به شوک­های نرخ بهره و رابطه‌ی مبادله، تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف‌گذاری تورم (شناورسازی) و تیلور با هدف نرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که تأثیر شوک­های نرخ بهره و رابطه‌‌ی مبادله بر متغیرهای اقتصاد کلان به طور معناداری به کانال‌های قواعد پولی بستگی دارد، به طوری که هر یک از شوک­ها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز منجر به نوسانات بیش‌تر سرمایه‌گذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت خواهد شد، اما واکنش­های تورم و نرخ ارز تحت این قاعده متقاعد کننده­تر است، در حالی که تحت قاعده‌ی هدف‌گذاری تورم، هر چند متغیرهای سرمایه­گذاری، مصرف و تولید با نوسانات کم‌تری همراه است، اما واکنش­های تورم و نرخ ارز واقعی تحت این قاعده شدیدتر است. در مجموع چنین استنباط می­شود که قاعده تیلور با هدف نرخ ارز، در تثبیت نرخ ارز واقعی و تورم از عملکرد بهتری برخوردار است. نتیجه‌ی کلیدی این است که در گذار به سمت نظام ارزی شناور آزاد، مقامات پولی ایران از نظام ارزی میانه پیروی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Exchange Regim for Iranian economy: DSGE Approach

نویسندگان [English]

  • mahmod mahmodzadeh 1
  • somaye sadeghi 2
چکیده [English]

We compare alternative monetary policies for Iranian economy that This paper compares alternative monetary policy rules for Iranian economy in faces to both internal and external shocks. For this purpose, we investigate the responses of macroeconomic variables respected to the money base and the terms of trade shocks, under three types of monetary rules including fixed exchange rate, inflation targeting and floating of nominal exchange rate at the hard peg through an intermediate exchange rate regime. The results show that the affecting of both shocks on macroeconomic variables is significantly dependent on monetary rules. Accordingly, the intermediate exchange rate regime create higher volatilities in investment and production in both tradable and non tradable sectors, but the reactions of inflation and real exchange rate are convincing. By contrast, the inflation targeting rule induces to lower volatilities in investment, consumption and production, but it tends to higher volatilities of inflation and real exchange rate. Overall, it seems appropriate for Iranian monetary authorities to conduct this rule in the context of an intermediate exchange rate regime, as a preliminary phase before the transition to a floating regime.
JEL Classification: F0, F4

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate regim
  • monetary policy
  • Pass-through exchange rate effect
  • DSGE Model
 
1.        Broda, C. (2001). Coping with Terms of Trade Shocks: Pegs vs. Floats, American Economic Review, 91 (2).
2.        Daria, F., & Curdia, V. (2007), Monetary Regime Change and Business Cycles, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports no. 29.
3.        Devereux, M., Lan, Ph., & Xu, J.( 2004), Exchange Rates and Monetary Policy in Emerging Market Economies. IIIS Discussion Paper No. 36.
4.        Devereux, M. B. and Yetman J. (2005), Price adjustment and exchange rate pass-Through. mimeo, University of British Colubmia.
5.        Edwards, S., &  Levy Yeyati, E. (2003), Flexible Exchange Rates as Shock Absorbers, NBER Working Papers No. 9867.
6.        Engel, C. (1999). Accounting for U.S. real exchange rate changes, Journal of Political Economy, Vol. 107(3): 507-38.
7.        Ferrero, A., Gertler, M. , & Svensson, L.E.O. (2008), Current Account Dynamics and Monetary Policy, NBER Working Papers No. 13906
8.        Kollmann, R. (2001). The Exchange Rate in a Dynamic-Optimizing Business Cycle Model with Nominal Rigidities: A Quantitative Investigation, Journal of International Economics, 55(2):243-262.
9.        Krugman, P. (1999). Balance sheets, the transfer problem and financial crises. International Tax and Public Finance, Vol. 6(4): 459-72.
10.    Mendoza, E. (1995). The terms of trade, the real exchange rate, and economic fluctuations,
11.    International Economic Review, 36(1): 101.137.
12.    Moosa, I.A. (2005). Exchange Rate Regimes: Fixed, Flexible or Something in Between?, London: Palgrave.
13.    Papaioannou, M. G.( 2003). Determinants of the Choice of Exchange Rate Regimes in Six Central American Countries: An Empirical Analysis, International Monetary Fund, IMF Working Papers 03/59.
14.    Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, North-Holland