سیاست مالی اقتصاد ایران در یک مدل DSGE (با تأکید بر خانوارهای غیرریکاردین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله، به طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در مقیاس متوسط برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. طبق این مدل، مشخص می­شود که ترکیب قاعده‌ی مالیاتی در میزان کارایی سیاست مالی نقش اساسی دارد. به‌منظور نشان دادن این ترکیب از چندین انحراف مالیاتی استفاده شده است که عبارتند از: نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار، نرخ مالیات بر سرمایه و نرخ مالیات بر مصرف. 
مصرف با وارد شدن شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین و خانوارهای غیرریکاردین کاهش می­یابد. نتایح حاصل از شبیه‌سازی نشان می­دهند که با ورود شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین بعد از کاهش برای یک دوره‌ی کوتاه، افزایش می‌یابد، تا اینکه مصرف ریکاردین در بالاتر از حالت پایدار قرار می­گیرد. خانوارهای غیرریکاردین نیز با کاهش در میزان تولید و درآمد، مصرف خود را برای چندین دوره کاهش داده و زمانی که درآمد بالا می­رود، شروع به افزایش مصرف خود می­کنند.
طبقه­بندی JEL: C15, C53, D50, H30

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fiscal Policy of Iran`s Economy in a DSGE Model (Focusing on Non- Ricardian Households)

نویسندگان [English]

 • Jafar Haghighat 1
 • Amin Habibzadeh 2
 • Nazila Moharam Joudi 2
1 Professor of Economics, University of Tabriz
2 Ph.D. student of Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

This paper designs a medium scale dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model for Iran`s economic. According to the model, it is distinguished that taxation rule combination has a significant role in fiscal policy effectiveness. In order to show the combinations, several distortionary taxes are used, which are the rate of labor income taxation, the rate of capital taxation and the rate of consumption taxation. A government expenditure shock affects both Ricardian  and Non- Ricardian consumption. The results of simulation reveal that the shock reduces the consumption of Ricardian households for a short time then, it rises to higher than the stable one. Non- Ricardian households reduce their consumption for several periods and when income increases, they start to increase consumption, too.
JEL Classification: H30, D50, C53, C15

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fiscal Policy
 • Fiscal Policy Shock
 • Ricardian Households
 • Non- Ricardian Households
 • DSGE
 1. بهرامی، جاوید، جاوید و رافعی (2014). عکس‌‌العمل‌های مالی مناسب در برابر تکانه‏‌های تصادفی (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 19(58)، 37-1.

  عباسیان، عزت‌اله و خاتمی، طیبه (1392)، "تعیین مسیر بهینه­ی مالیات­ها در جهت کاهش وابستگی بودجه­ی دولت به درآمدهای نفتی"، فصلنامه‌ی اقتصاد مقداری، 9، 1، 111-87.

  1. Aiyagari, S. R., Christiano, L. J., & Eichenbaum, M. (1992). The output, employment, and interest rate effects of government consumption. Journal of Monetary Economics 30 (1), 73-86.
  2. Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. The Quarterly Journal of Economics 117 (4), 1329-1368.
  3. Baxter, M.,  & King, R. G. (1993). Fiscal policy in general equilibrium. American Economic Review 83 (3), 315-34.

   

  Bilbiie, F. O., & Straub, R. (2004). Fiscal policy, business cycles and labor-market fluctuations. MNB Working Paper. 2004/6, Magyar Nemzeti Bank, June.

  Campbell, J. Y., & Mankiw, N. G. (1989). Consumption, income, and interest rates: Reinterpreting the time

  Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of Monetary Economics 12 (3), 383-398.

  Céspedes, L. F., Fornero, J. A., & Gali, J. (2013). Non-Ricardian Aspects of Fiscal Policy in Chile. Central Banking, Analysis, and Economic Policies Book Series, 17, 283-322.‏

  Colciago, A. (2007). Rule of thumb consumers meet sticky wages. MPRA paper. 3275, University Library of Munich, November.

  Coenen, G., & Straub, R. (2005). Does government spending crowd in private consumption? Theory and empirical evidence for the euro area. International Finance 8 (3), 435-470.

  Erceg, C. J., Guerrieri, L., & Gust, C. (2006). SIGMA: A new open economy model for policy analysis. International Journal of Central Banking 2 (1), 1-50.

  Fatás, A., & Mihov, I. (2001). The effects of fiscal policy on consumption and employment: Theory and evidence. CEPR Discussion Paper. 2760, Centre for Economic Policy Research, April.

  Forni, L., Monteforte, L., & Sessa, L. (2009). The general equilibrium effects of … scal policy: Estimates for the euro area. Journal of Public Economics 93 (3-4), 559-585.

  Furlanetto, F. (2007). Fiscal shocks and the consumption response when wages are sticky. DEEP Working Paper. 07.11, Universite’de Lausanne, Faculte’des HEC, DEEP, October.

  Furlanetto, F., & Seneca, M. (2009). Fiscal shocks and real rigidities. The B. E. Journal of Macroeconomics 9 (1), Topics, Article 2.

  Galí, J., López-Salido, J. D., & Vallés, J. (2007). Understanding the effects of government spending on consumption. Journal of the European Economic Association 5 (1), 227-270.

  Iwata, Yasuharu (2009). Fiscal Policy in an Estimated DSGE Model of the Japanese Economy: Do Non-Ricardian Households Explain All?. ESRI Discussion Paper Series.216.

  Jones, J. B. (2002). Has …scal policy helped stabilize the postwar U.S. economy? Journal of Monetary Economics 49 (4), 709-746.

  Linnemann, L. (2004). Tax base and crowding-in effects of balanced budget …fiscal policy. Scandinavian Journal of Economics 106 (2), 273–297.

  López-Salido, J. D., & Rabanal, P. (2006). Government spending and consumption-hours preferences. "la Caixa" Working Paper. 02/2006, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, November.

  Ludvigson, S. (1996). The macroeconomic effects of government debt in a stochastic growth model. Journal of Monetary Economics 38 (1), 25-45.

  Mankiw, N. G. (2000). The savers-spenders theory of fiscal policy. American Economic Review 90 (2), 120-125.

  Perotti, R. (2007). In search of the transmission mechanism of …scal policy. NBER Working Paper. 13143, National Bureau of Economic Research, June.

  Ratto, M., Roeger, W., & in tVeld, J. (2009). QUEST III: An estimated open-economy DSGE model of the euro area with …scal and monetary policy. Economic Modelling 26 (1), 222-233.

  Smets, F., & Wouters, R. (2003). An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro area. Journal of the European Economic Association 1 (5), 1123-75.