کاربرد تجزیۀ بلایندر- واهوکا در تبیین تمایز جنسیتی درآمد در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد

چکیده

نابرابری در توزیع درآمد گاهی به صورت شکاف میان دو گروه جنسیتی ظاهر می­شود. وجود شواهد کافی از این نوع نابرابری درآمدی، اقتصاددانان را به تلاش برای ریشه­یابی این پدیده و اندازه­گیری مقدار آن واداشته است. آنچه در این بین بسیار مورد توجه قرار می­گیرد عبارت است از تفکیک سهم ناموجه از آن بخش از تفاوت درآمدی که با توانایی و بهره­وری مردان و زنان توضیح داده می­شود. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش تجزیه‌ی بلایندر- واهوکا و داده­های حاصل از یک مطالعه‌ی میدانی، سهم موجه و ناموجه تمایز جنسیتی درآمد بر اساس دو نمونه از مردان و زنان ساکن شهر تهران شناسایی شود. داده­ها با ابزار پرسشنامه و در اواخر سال 1390 تا اوایل سال 1391 جمع­آوری شده­اند. یافته­ها حکایت از آن دارند که در حدود 41 درصد از بیش‌تر بودن درآمد مردان نسبت به زنان به تفاوت در سرمایه‌ی انسانی مربوط می­شود و در حدود 59 درصد باقیمانده سهم ناموجه است. هم‌چنین مشخص می‌شود که تحصیلات، نابرابری جنسیتی درآمد را به نفع زنان تغییر می­دهد، در حالی که تجربه‌ی شغلی عامل مسلط در بروز نابرابری به نفع مردان است. از این رو، گسترش فرصت­های آموزشی برای زنان می­تواند اقدامی در جهت تعدیل نابرابری جنسیتی باشد.
طبقه­بندی JEL: I24, J16, J71

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Application of Blinder-Oaxaca Decomposition in Explaining Gender Difference of Earnings in Tehran

نویسنده [English]

  • vahid mehrbani
Assistant Professor Faculty of Economics University of Tehran
چکیده [English]

Income inequality is sometimes appeared as the gap between two gender groups. Adequate observations relevant to this type of income inequality have tempted economists to find the causes of this phenomenon and measure its width. The isolation of discrimination from that part of income gap which is explained by productivity of men and women is on the focus. Identifying the portion of discrimination (unexplained) and explained earning gender gap by using Blinder-Oaxaca decomposition procedure on the basis of two samples in Tehran is the main goal of this paper. The data have been gathered by questionnaire in 2012. Findings suggest that approximately 41% of the earning gap of sexes is attributed to the difference in human capital and another 59% is related to discrimination. Additionally, work experience is the dominant cause of gender earning gap.
JEL Classification: I24, J16, J71

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender inequality
  • Blinder-Oaxaca Decomposition
  • Income
  • Human capital
ابراهیمی، محسن؛ قلی­زاده، علی­اکبر و علی­پور، امیرحسین (1394). ارتباط بین اندازه‌ی تحصیلات و شغل در ایران: کاربرد مدل وردوگو - وردوگو، پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه‌ی پایدار)، 15(3): 210-193.
افشاری، زهرا (1374). نرخ بازدهی تعلیم و تربیت در ایران، علوم انسانی، شماره‌ی 13 و 14: 174-157.
افشاری، زهرا (1377). بررسی اثر تحصیلات عالی بر دریافتی‌های شاغلان (بخش خصوصی – دولتی) در ایران با استفاده از مدل مینسر، پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره‌ی 17: 78-59.
علمی، زهرا، کریمی پتانلر، سعید و کسرایی، کامران (1385). اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382، تحقیقات اقتصادی، 41(3): 272-249.
نادری، ابوالقاسم (1393). ارزیابی نرخ بازده آموزش: مسایل، چالش­ها و چشم‌اندازها، تحقیقات اقتصادی، 49(2): 461-429.
نیک­بین، طاهره (1394). بازدهی جنسیتی آموزش در مناطق شهری ایران: کاربردی از مدل‌سازی داده‌های شبه‌تابلویی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
Akhmedjonov, A. (2012). New Evidence on Pay Gap between Men and Women in Turkey, Economics Letters, 117: 32–34.
Albuquerque e Arraes, R. de, Menezes, F. L. S. & Simonassi, A. G. (2014). Earning Differentials by Occupational Categories: Gender, Race and Regions, EconomiA, 15: 363–386.
Anspal, S. (2015). Gender Wage Gap in Estonia: a Non-Parametric Decomposition, Baltic Journal of Economics, 15(1): 1-16.
Bartlett, R. L., & Callahan, C. (1984). Wage Determination and Marital Status: Another Look, Industrial Relations, 23(1): 90-96.
Bauer, T. K., & Sinning, M. (2005). Blinder-Oaxaca Decomposition for Tobit Models, IZA Discussion Paper No. 1795.
Becker, G. S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, Journal of Political Economy, 70(5): 9-49.
Becker, G. S. (1971). The Economics of Discrimination, Chicago & London: The University of Chicago Press.
Benham, L. (1974). Benefits of Women's Education within Marriage, The Journal of Political Economy, 82(2): S57-S71.
Blinder, A. S. (1973). Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates, The Journal of Human Resources, 8(4): 436-455.
Borjas, G. J. (2013). Labor Economics, New York: McGraw-Hill.
Chani, M. I., Jan, S. A., Pervaiz, Z., & Chaudhary, A. R. (2014). Human Capital Inequality and Income Inequality: Testing for Causality, Quality and Quantity, 48(1):149–156.
Cohen, M. S. (1971). Sex Differences in Compensation, The Journal of Human Resources, 6(4): 434-447.
Cotton, J. (1988). On the Decomposition of Wage Differentials, The Review of Economics and Statistics, 70(2): 236-243.
Foldvari, P., & Leeuwen, B. V. (2014). Educational and Income Inequality in Europe, ca.1870–2000, Cliometrica, 8: 271–300.
Grund, C. (2015). Gender Pay Gaps Among Highly Educated Professionals — Compensation Components Do Matter, Labour Economics, 34: 118–126.
Hill, M. S. (1979). The Wage Effects of Marital Status and Children, The Journal of Human Resources, 14(4): 579-594.
Hoffman, S. D., & Averett, S. L. (2010). Women and the Economy: Family, Work and Pay, Boston: Addison-Wesley.
Jann, B. (2008). The Blinder–Oaxaca Decomposition for Linear Regression Models, The Stata Journal, 8(4): 453–479.
Jarrell, S. B., & Stanley, T. D. (2004). Declining Bias and Gender Wage Discrimination? A Meta-Regression Analysis, The Journal of Human Resources, 39(3): 828-838.
Jenkins, S. P. (1994). Earnings Discrimination Measurement: A Distributional Approach, Journal of Econometrics, 61: 81-102.
Lin, E. S. (2010). Gender Wage Gaps by College Major in Taiwan: Empirical Evidence from the 1997–2003 Manpower Utilization Survey, Economics of Education Review, 29: 156–164.
Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of Political Economy, 66(4): 281-302. 
Mincer, J. (1974). Age and Experience Profiles of Earnings, In: Schooling, Experience, and Earnings, Edited by: Jacob Mincer, New York: Columbia University Press.
Neal, D. A., & Johnson, W. R. (1996). The Role of Premarket Factors in Black-White Wage Differences, Journal of Political Economy, 104(5): 869-895.
Oaxaca, R. L. (1973).Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets, International Economic Review, 14(3): 693-709.
Oaxaca, R. L., & Ransom, M. R. (1994).On Discrimination and the Decomposition of Wage Differentials, Journal of Econometrics, 61: 5-21.
O’Donnell, O., Doorslaer, E. V., Wagstaff, A., & Lindelow, M. (2008). Analyzing Health Equity Using Household Survey Data: A Guide to Techniques and Their Implementation, Washington, D.C.: The World Bank.
Schultz, T. W. (1960). Capital Formation by Education, Journal of Political Economy, 68(6): 571-583.
Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital, American Economic Review, 51(1): 1-17.
Scully, G. W. (1979). Mullahs, Muslims and Marital Sorting, The Journal of Political Economy, 87(5): 1139-1143.
Stanley, T. D., & Jarrell, S. B. (1998). Gender Wage Discrimination Bias? A Meta-Regression Analysis, The Journal of Human Resources, 33(4): 947-973.
Suh, J. (2010). Decomposition of the Change in the Gender Wage Gap, Research in Business and Economics Journal, 1: 1-18.
Takahashi, A. M., & Takahashi, S. (2011). Gender Salary Differences in Economics Departments in Japan, Economics of Education Review, 30: 1306– 1319.
Vecchio, N., Scuffham, P. A., Hilton, M. F., & Whiteford, H. A. (2013). Differences in Wage Rates for Males and Females in the Health Sector: a Consideration of Unpaid Overtime to Decompose the Gender Wage Gap, Human Resources for Health, 11: 9.
Weichselbaumer, D., & Winter-Ebmer, R. (2005). A Meta-Analysis of the International Gender Wage Gap, Journal of Economic Surveys, 19(3): 479-511.
World Economic Forum (2016). The Global Gender Gap Report, Geneva, Switzerland.