بررسی پایداری غیرخطی تورم در کشورهای صادرکننده‌ی نفت با استفاده از مدل DREOP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانش آموخته دکتری اقتصاد، دانشگاه ارومیه

چکیده

این مقاله با تمرکز بر پایداری تورم، پویایی­های تورم را در 12 کشور صادرکننده‌ی نفت طی دوره‌ی زمانی 2002-2014 با استفاده از مدل‌های پانل غیرخطی بررسی می­کند. نتایج نشان می‌دهند، سطح پایداری تورم در مدل‌های خطی از مدل‌های غیرخطی بیش‌تر است، به‌طوری‌که براساس رویکرد­های OLS، اثرات ثابت و مدل آرلانو- باند، سطح پایداری تورم به‌ترتیب 727/0، 655/0 و 59/0 می‌باشد. بر پایه‌ی نتایج، برآورد پایداری تورم مثبت بوده و از نظر آماری معنادار است که تأثیر سطح جاری تورم بر سطح آتی تورم را بیان می‌کند. همچنین براساس نتایج حاصل از مقاله، پایداری تورم در مدل‌های خطی نسبت به مدل‌های ترتیبی بالاتر است. از سویی، با در نظر گرفتن ناهمگنی و شرایط اولیه‌ یعنی سطح اولیه‌ی مشاهده ­شده تورم هر کشور، برازش مدل بهتر می‌شود. نتایج تجربی نشان می‌دهد احتمال بروز جهش‌های بزرگ تورم پایین است و احتمال حرکت تورم به سمت سطوح بالاتر بیش‌تر از حرکت تورم به سمت سطوح پایین­تر است. بر پایه نتایج حاصل شده، هر چه شکاف میان نرخ تورم موجود و نرخ تورم هدف بزرگ‌تر باشد، میل تورم به تصحیح خود و حرکت به سمت سطح مطلوب تورم بیش‌تر است. به‌طور کلی نتایج نشان می‌دهند که پایداری تورم غیرخطی است و براساس اینکه نرخ تورم در چه دامنه­ای قرار می‌گیرد، متغیر است. این بدان معناست که سیاست‌های تثبیت تورم در کوتاه­مدت، دارای اثرات بلندمدت­ است.
طبقه­بندیJEL:E31،C23
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Non-linearities in Inflation Persistence of Oil-Exporting Countries Using Dynamic Random Effects Ordered Probit (DREOP) Model

نویسندگان [English]

 • Hossein Amiri 1
 • Seyed Jafar Jamali 2
 • Ahmad Molabahrami 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Kharazmi University, Iran, Tehran
2 MA in Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
3 Ph.D. in Economics, University of Urmia
چکیده [English]

Concentrating on inflation persistence, this paper explores inflation dynamics in 12 oil-exporting countries with Dynamic Non-linear Panel models in 2002-2014. According to results, the level of inflation persistence in linear models is higher than the non-linear ones, so that based on OLS, fixed effects, and Arellano-Bond approaches, it is 0. 727, 0. 655, and 0. 59 respectively. With regard to the results, the estimated sign of inflation persistence is positive and statistically significant; demonstrating that current level of inflation would influence the future level of it. It can be also observed from the paper’s results that in comparison to ordered models, inflation persistence is higher in linear models. Considering heterogeneity and initial conditions, i. e. each country’s initial observed level of inflation, would make the estimations better. Empirical results demonstrate the low possibility of large jumps in inflation, and it tends to move toward higher, rather lower levels. The results reveal that the bigger the gap between existing inflation rate and target rate, the more the tendency of inflation to self-correct and move toward the desired level. Generally, the results show that inflation persistence is non-linear, and it varies depending on range of inflation rate. This means that inflation-stabilizing policies in the short-run would have long-run effects.
JEL Classification:E31, C23

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-linear Inflation
 • Oil-exporting Countries
 • Dynamic Random Effects Ordered Probit Model
 • Inflation Persistence
 • Heterogeneity and Initial Conditions
 1. جعفری صمیمی، احمد، و بالونژاد نوری، روزبه (1392). کاربرد روش­های نیمه‌پارامتریک و موجک­ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران، فصلنامه‌ی مدل‌سازی اقتصادی، 7 (23): 15-30.

  طهرانچیان، امیرمنصور، جعفری صمیمی، احمد، و بالونژاد نوری، روزبه  (1392). آزمون پایداری تورم در ایران (1390-1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA، پژوهش‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی، 3 (11): 19-28.

  گلستانی، شهرام، و شهروان، بهنام (1392). بررسی پایداری تورم در ایران در چارچوب الگوی بازگشت­کننده به میانگین، پژوهشنامه‌‌ی اقتصاد کلان، 8(15): 109-132.

  1. Aguiar, A., & Martins, M. M. F. (2005). Testing the significance and the non-linearity of the Phillips trade-off in the euro area, Empir. Econ. 30: 665–691.
  2. Altissimo, F., Ehrmann, M., & Smets, F. (2006). Inflation Persistence and Price-setting Behavior in the Euro Area: A Summary of the IPN Evidence. Occasional Papers Series, No. 46 European Central Bank.
  3. Arulampalam,W. (1999). Practitioner's corner: a note on estimated coefficients in random effects probit models. Oxf. Bull. Econ. Stat. 61: 597–602.
  4. Arulampalam, W., & Stewart, M. B. (2009). Simplified implementation of the Heckman estimator of the dynamic probit model and a comparison with alternative estimators. Oxf. Bull. Econ. Stat. 71: 659–681.
  5. Baghi, M., Cahn, C., & Fraisse, H. (2007). Is the inflation-output nexus asymmetric in the euro area? Econ. Lett. 94: 1–6.
  6. Baillie, R., Chung, C., & Tieslau, M. (1996). Analyzing Inflation by the fractionally IntegratedARFIMA-GARCH Model, Journal of Applied Econometrics, 11: 23-40.
  7. Balcilar, M. (2004). Persistence in inflation: Does aggregation cause long memory? Emerging markets finance and trade, 40(2): 25-56.
  8. Barnes, M., & Olivei, G. (2003). Inside and outside bounds: threshold estimates of the Phillips curve, Federal Reserve Bank of Boston, New England Economic Review: 3–18.
  9. Benati, L. (2008). Investigating inflation persistence across monetary regimes, Quarterly Journal of Economics, 123: 1005–1060.
  10. Bordo, M., Filardo, A. (2005). Deflation in historical perspective, BIS Working Papers, No 186.
  11. Chauvet, M., & Kim, I. (2010). Micro foundations of inflation persistence in the New Keynesian Phillips Curve, MPRA paper 2310, University library of Munich, Germany.
  12. Christiano, L., Eichenbaum, M., Evans, C. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy, J. Polit. Econ. 113 (1): 1–45.
  13. Conrad, C., & Eife, T. (2012). Explaining inflation-gap persistence by a time-varying Taylor rule, Journal of Macroeconomics, 34: 419–428.
  14. Dixon, H., Kara, E. (2006). Understanding Inflation Persistence: A Comparison of Different Models. ECB, Working Paper Series, NO 672, September.
  15. Fuhrer, J. (2011). Inflation persistence. In: Friedman, B. M., Woodford, M. (Eds. ). Handbook of Monetary Economics, volume 3A. Elsevier.
  16. Fuhrer, J., & Moore, G. (1995). Inflation persistence. Quart. J. Econ. 110 (1): 127–159.
  17. Gadea, M., & Mayoral, L. (2005). The persistence of inflation in OECD Countries: A fractionally integrated approach. International Journal of Central Banking, 2(1): 51-104.
  18. Gali, J., & Gertler, M. (1999). Inflation dynamics: a structural econometric analysis. J. Monet. Econ. 44 :194-122.
  19. Gerlach, S., & Tillmann, P. (2012). Inflation targeting and inflation persistence in Asia–Pacific. Journal of Asian Economics, 23: 360-373.
  20. Geronikolaou, G., Spyromitros, E., & Tsintzos, P. (2016). Inflation persistence: The path of labor market structural reforms. Economic Modelling, 58: 317–322.
  21. Heckman, J. J. (1981a). Heterogeneity and state dependence. In: Rosen, S. (Ed. ). Studies in Labor Markets. Chicago Press, Chicago, IL.
  22. Hall, R. (1999). Comment on rethinking the role of the NAIRU in monetary policy: Implications of model formulation and uncertainty. Working paper.
  23. Hassler, U., & Scheithauer, J. (2011). Detecting changes from short to long memory, statistical paper. Springer, 52(4): 847-870.
  24. Heckman, J. J. (1981b). The incidental parameters problem and the problem of initial conditions in estimating a discrete time - discrete data stochastic process. In: Manski, C. F., McFadden, D. (Eds. ), Structural Analysis of Discrete Data with Econometric Application. MIT Press, Cambridge.
  25. Kim, C. J., & Nelson, C. R., & Piger, J. (2004). The less-volatile U. S. economy: A Bayesian investigation of timing, breadth, and potential explanations. Journal of Business and Economic Statistics, 22(1): 80-93.
  26. Laxton, D., Rose, D., & Tambakis, D. N. (1999). The US Phillips curve: the case for asymmetry. Journal of Economic Dynamics & Control. 23: 1459–1485.
  27. Musso, A., Stracca, L., & van Dijk, D. (2009). Instability and nonlinearity in the euro area Phillips curve. Int. J. Cent. Bank. 5 (5): 181–212.
  28. Neyman, J., & Scott, E. L. (1948). Consistent estimates based on partially consistent observations. Econometrica, 16: 1–32.
  29. Orme, C. D. (1996). The initial conditions problem and two-step estimation in discrete panel data models, Discussion Paper Series No 9633, The University of Manchester.
  30. Peach, R., Rich, R., & Cororaton, A. (2011). How does slack influence inflation? Federal Reserve Bank of New York, Current Economic Issues in Economics and Finance. vol. 17 (No. 3)
  31. Pivetta, F., & Reis, R. (2004). The persistence of inflation in the United States. Mimeo, Harvard University.
  32. Rhee, H., & Turdaliev, N. (2012). optimal monetary policy in a small open economy with inflation and output persistence. Economic Modelling, 29: 2533–2542.
  33. Sbordone, A. (2007). Inflation Persistence: Alternative Interpretations and Policy Implications. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, no. 286, May.
  34. Stata Corp. (2013). Stata Statistical Software: Release 13. 0. Stata Corporation, College Station, TX.
  35. Tillmann, P. (2012). Has Inflation persistence changed under EMU? German Economic Review, 13(1): 86-102.
  36. Woodford, M. (2007). Interpreting inflation persistence: comments on the conference on quantitative evidence on price determination. J. Money, Credit, Bank. 39 (1): 203–210 (Supplement to).
  37. Wooldridge, J. M. (2005). Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity. J. Appl. Econ. 20: 39–54.
  38. Zhang, C. (2011). Inflation persistence, inflation expectations, and monetary policy in China. Economic Modelling, 28: 622–629.