تعیین عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر براساس هزینه های اجتماعی(مطالعه موردی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده حمل و نقل

2 استادیار دانشکده‌ی حمل‌ونقل، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

سیاست قیمت‌گذاری محدوده به‌عنوان یک سیاست مدیریت تقاضا، دارای تجربیات جهانی در زمینه درونی سازی هزینه‌های بیرونی تراکم ترافیک است. یکی از اصلی‌ترین سئوالات در این سیاست، نحوه‌ی تعیین سطح عوارض می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از مفاهیم هزینه‌های اجتماعی و نقطه تعادل نمودارهای عرضه و تقاضا تلاش شده ‌یک روش نوین برای تعیین سطح عوارض در این سیاست ارائه شود. در این نقطه تعادل، عوارض دریافتی از خودروهای شخصی که وارد محدوده می‌شوند با هزینه‌ی نهایی خودروها در شهر برابر است. نمودار تقاضا با استفاده از اطلاعات به‌دست ‌آمده از مصاحبه تمایل به پرداخت رانندگان خودروی شخصی با رویکرد رجحان بیان‌شده ترسیم‌شده است. نمودار عرضه نیز از محاسبه‌ی هزینه‌های اجتماعی ترافیک خودروها شامل آلودگی صوتی، آلودگی هوا، شلوغی شبکه، خدمات ترافیکی و تسهیلات با استفاده از نتایج تخصیص ماتریس سفر خودروها به شبکه حمل‌ونقل در حالات مختلف حاصل ‌شده است. با محاسبه‌ی نقطه برخورد منحنی تقاضا و منحنی عرضه (هزینه‌ی نهایی)، سطح عوارض برای هر بار ورود به محدوده‌ی مرکزی در شهر اصفهان در ساعت اوج تعیین‌شده است. در این سطح عوارض، بیش از 75 درصد از استفاده‌کنندگان از خودروی شخصی از استفاده از خودروی شخصی انصراف می‌دهند و با وسیله­‌های دیگر به مرکز شهر سفر می‌کنند.
طبقه‌‌بندی JEL: R41

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of the Amount of Toll for Entering to the Central Area of City Based on Social Costs (Case Study of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Mansour Johri Foroshani 1
  • Hossein Haghshenas 2
  • Babak Safari 3
1 . M. Sc. in Transportation Planning, Isfahan University of Technology, Isfahn, Iran,
2 Associate Professor in Transportation Planning, Department of Transporation, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 Associate Professor in Economic Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The concepts of social costs and equilibrium between supply and demand curves are used to providing a new method for determining the toll in cordon pricing policy. At this point receiving toll from private cars which enter in cordon is equal to marginal cost of the car. Demand chart obtained by using information from personal interviews with car drivers willing to pay based on stated preference approach. Supply also is calculated according to social costs of traffic also, by using the results of the cars demand matrix assignment to the transportation network. By calculating the intersection point of the demand and the supply curves (marginal cost), toll level for an entering to the central area of Isfahan at peak hours is determined. At this toll level, more than 70 percent of privet car users will refuse using the private car and use other mods to travel to the city center.
JEL : R41

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply
  • Demand
  • transportation
  • Cordon pricing
  • Toll
  • Isfahan
سولویان، آرتور (1386). مباحثی در اقتصاد شهری، ترجمه: قادری، جعفر، پژوهشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
خشایی. مرتضی، عابدینی، مهدی و بابایی، شروین (1390). تعیین هزینه‌ی سیستمی سفر با هریک از مود‌های حمل و نقل شهر تهران، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل و نقل و ترافیک تهران.
لطفعلی‌پور، محمدرضا و غمخوار، قاسم (۱۳۸۸). قیمت‌گذاری بهینه‌ی گاز طبیعی در شرکت خراسان بزرگ با استفاده از روش رمزی. مجله‌ی دانش و توسعه. 11(27)، ۲۳-۴۹.
هندرسون. جیمز میچل.، کوانت. ریچارد (1387). تئوری اقتصاد خرد (رویکرد ریاضی)، ترجمه: قره‌باغیان، مرتضی و پژویان، جمشید، انتشارات خدمات فرهنگی رسا، تهران.
Afandizadeh, S., Yadak, M., & Kalantari, N. (2011). Simultaneous determination of optimal toll locations & toll levels in cordon-based congestion pricing problem (case study of Mashhad city). International journal of civil engineering, 9(1), 33.
Coria, J., Bonilla, J., Grundström, M., & Pleijel, H. (2015). Air pollution dynamics & the need for temporally differentiated road pricing. Transportation Research Part A: Policy & Practice, 75, 178-195.
Daganzo, C. F., & Lehe, L. J. (2015). Distance-dependent congestion pricing for downtown zones. Transportation Research Part B: Methodological, 75, 89-99.
De Borger, B., & Proost, S. (2012). A political economy model of road pricing. Journal of Urban Economics, 71(1), 79-92.
Kanafani, A. (1983). Transportation demand analysis. 45-47, Firth Edition, Transportation research board.
Li, Z. C., Wang, Y. D., Lam, W. H., Sumalee, A., & Choi, K. (2014). Design of sustainable cordon toll pricing schemes in a monocentric city. Networks & Spatial Economics, 14(2), 133-158.
Liu, Z., Meng, Q., & Wang, S. (2013). Speed-based toll design for cordon-based congestion pricing scheme. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 31, 83-98.
Louviere, J. J., Hensher, D. A., & Swait, J. D. (2000). Stated choice methods: analysis & applications. Cambridge University Press.
Ma, R., Ban, X. J., & Szeto, W. Y. (2015). Emission Modeling & Pricing in Dynamic Traffic Networks. Transportation Research Procedia, 9, 106-129.
Ortuzar, J. D., willumsen, Luis G. (2011). Modeling transport, 130-134, 4th edition by Wiley.
Pigou, A. C. (1920). The Economics of Welfare, 80-81, 4th. London: Macnillam.
Train, K. E. (2009). Discrete choice methods with simulation. Cambridge university press.
Yang, H., & Huang, H. J. (2005). Mathematical & economic theory of road pricing. Emerald Group Publishing Limited. 140-143.
Zhang, X., & Yang, H. (2004). The optimal cordon-based network congestion pricing problem. Transportation Research Part B: Methodological, 38(6), 517-537.
Zhou, B., Bliemer, M., Yang, H., & He, J. (2015). A trial-&-error congestion pricing scheme for networks with elastic demand & link capacity constraints. Transportation Research Part B: Methodological, 72, 77-92.