شبیه سازی روند تغییرات عرضه دانش‌آموختگان آموزش عالی و بیکاران دارای تحصیلات عالی در 1404-1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه زنجان، دانشکدۀ علوم انسانی، گروه اقتصاد

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه زنجان

چکیده

مطالعه‌‌ی حاضر با روش سیستم پویا، عرضه‌ی جمعیت دانش­آموختگان آموزش ‌عالی و بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی در ایران را در سال‌های 1404-1395 شبیه­سازی کرده است. شبیه‌سازی عرضه‌ی آموزش ‌عالی، بر پایه‌ی تغییرات جمعیتی کل کشور، روند عرضه‌ی جمعیت دانش­آموزی و متغیرهای اقتصادی اثر­گذار بر تقاضای ورود به دانشگاه­ها و نسبت نیروی کار به تعداد دانشجویان انجام شده ‌است. نتایج سناریوی پایه نشان می‌دهد که جمعیت دانشجویی در سال‌های آتی کاهش خواهد یافت. انتظار می‌رود جمعیت دانشجویی تا یک دهه‌ی آینده حدود 27 درصد کاهش را تجربه کند و از 4.8 میلیون نفر در سال 1394، به 5/3 میلیون نفر در سال 1404 برسد. حتی با فرض دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی، تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود از 998 هزار نفر در سال  1394، به حداقل 4/2 میلیون نفر در سال 1404 برسد. انتظار می‌رود باوجود کاهش جمعیت دانشجویی، بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها حدود 5/2 برابر افزایش یابد.
طبقه‌بندی JEL: I23, C61, C63

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Changes in the Supply and Unemployment of Highly Educated Population in 2016- 2025

نویسندگان [English]

 • Mostafa Dinmohammadi 1
 • maryam narimani bonab 2
 • fahmideh Ghorbani 2
1 Department of Economics, Faculty of Humanities, University of Zanjan
2 Graduated in M.S of Economics, University of Zanjan
چکیده [English]

The current study has been simulated the population of higher education and unemployed  highly educated people by dy dynamic system method for the period 2016-2025 in Iran.
Simulation of a higher educated population is based on changes in the total population, supply of the population of students, economic factors affecting the higher education demand and the ratio of labor force to the number of students. Results show in the baseline scenario (continue the status quo) student population will be decreased from 4.8 million in 2016 to 3.5 million in 2025. The main reasons for the decline in student population, are decrease in the high school student population and reduce in the number of people 18 and 19 years old.
Baed on the simulation of the model the number of educated unemployed population increase from 1 million in 2016 to 2.4 million in the year 2025 even if the economy achieves a high economic growth.
JEL Classification: I23, C61, C63

کلیدواژه‌ها [English]

 • dynamic system
 • supply and demand for higher education
 • Unemployment
 1. آموزش ‌و پرورش (1393). آمارنامه آموزش ‌و ‌پرورش، نشر وزارت آموزش ‌و‌ پرورش
 2. بانک مرکزی (1392). گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور، انتشارات بانک مرکزی.
 3. اکبری، نعمت‌ا... (1380). اثر متقابل و رابطه‌ی فضایی ساختار جمعیت و تقاضای اجتماعی برای آموزش ‌عالی در ایران، مؤسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی، طرح پژوهشی شماره‌ی  16.
 4. دهنوی، حسنعلی (1383). بررسی پیشینه اجتماعی متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال 1382. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی شماره‌ی 34.
 5. سازمان سنجش و آموزش کشور (سال‌های مختلف). گزارش تحلیلی آزمون سراسری
 6. فراستخواه، مقصود (1387). طرح تحقیقاتی بررسی چگونگی ارتقای کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی ایران. مؤسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی شماره‌ی  2.
 7. صبوحی، فرحناز (1380). بررسی و تحلیل علل بیکاری دانش­آموختگان آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، طرح پژوهشی شماره‌ی  24.
 8. فرشاد، مهدی (1362). نگرش سیستمی. تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
 9. فلیحی، نعمت (1380). برآورد عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص و بررسی ساختار بازار کار آموزش عالی در استان­های کشور، مؤسسه‌ی پژوهش­ و برنامه­ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 10. قارون، معصومه (1381). برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران در دوره‌ی 1380-88. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، علمی - پژوهشی شماره‌ی  26، 118 - 71.
 11. مؤسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (1394)، آمارنامه آموزش عالی
  1. Ang, Magdalene C.H. (2015). Graduate employability awareness: a gendered perspective, 2nd Global conference on Business and social science, 2015, NO. 211, PP. 192-198.
  2. Barlas, Y., & Diker, V. (2000). A Dynamic Simulation Game (UNIGAME) for Strategic University Management. SIMULATION & GAMING, Vol. 31 No. 3, September 2000
  3. Chih-Chun W. (2010). High graduate unemployment rate and Taiwanese undergraduate education, International Journal of Educational Development, Department of Educational Policy and Administration, National Chi Nan University, No. 1, University Rd., Puli Town, Nantou Hsien 545, Taiwan.
  4. Sterman, J., & Struben, J. (2007). Transition Challenges for Alternative Fuel Vehicle and Transportation Systems, MIT Sloan School of Management.
  5. Esterman, J. (2000). Systems Thinking and Modeling for a Complex World, First Edition, Jeffrey J. Shelstad McGraw-Hill Companies
  6. Marginean, S. (2014). Youth unemployment in Romania: Post- crisis challenges, 21st international in Romania
  7. Saleh A. (2011). Transition from High Education to the Labour Market: Unemployment within Graduates from the Gender Prospective in the Palestinian Territory, International Conference on Human Capital and Employment in the European and Mediterranean Area, Bologna, 10-11 March.
  8. Shi L., & Chunbing X. (2014). China's higher education expansion and unemployment of college graduates, China Economic Review 30 (2014) 567–582.
  9. Simona, S., & Viorica B. (2012). Quality of higher education in Romania: Are graduates prepared for the Laboyr Market?, Procedia- Social and Behavioral science, V. 69, pp. 821-827.
  10. Strauss, L., & Borenstein, D. (2014). A system dynamic model for Long-term Planning of the undergraduate education in Brazil, Higher Education, NO: 23, pp: 3-23.
  11. Tatiana B., Svetlana B., & Victor R. (2015). Vocational Education in the System of Determinants of Reducing Youth Unemployment: Interregional Comparisons, Worldwide trends in the development of education and academic research, pp. 526-534.
  12. Vytautas S., Gitana V., Asta D., & Aura D. (2015) Education and unemployment in European Union economic cycles, 20th International Scientific Conference Economics and Management – pp.211-216
  13. Zaliza, H., & Safarin, N. (2013). Unemployment among Malaysia Graduates: Graduates Attributes, Lecturers’ competency and quality of education, Procedia volume 112, pp. 1056- 1063.