مدل‌سازی اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات بانکی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه تهران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران ایران

چکیده

در سیستم مالیات بر ارزش­افزوده ایران، برخی از کالاها و خدمات ازجمله خدمات بانکی، معاف از پرداخت مالیات می­باشند. بر اساس مبانی نظری، برخورد معاف با خدمات بانکی موجب به‌وجود آمدن اختلال در اقتصاد می­شود. در این مطالعه به‌منظور فهم اهمیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی واسطه­های مالی در درک شوک‌های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات بر ارزش­افزوده بر فعالیت بانک­ها در چارچوب مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی مدل‌سازی شود و با استفاده از آمار سالانه‌ی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1394-1365، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک‌های مختلف در انتقال از وضعیت معاف به‌سوی مالیات­بندی کامل بررسی بشود. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل از روش کالیبراسیون و بیزین استفاده و در نهایت با استفاده از آزمون بروکز و گلمن و توابع، عکس­العمل درستی و صحت برازش مدل ارزیابی شده است. سپس با در نظر گرفتن فروض منطقی برای برخی از پارامترها به‌عنوان یک تمرین سیاسی مدل شبیه­سازی شده است. نتایج شبیه­سازی تمرین سیاسی نشان می­دهند که با انتقال از وضعیت معاف به سمت مالیات­بندی کامل خدمات بانکی، هزینه بانک کاهش یافته و با در اختیار داشتن منابع آزاد بیشتر، میزان تسهیلات افزایش می­یابد و شرایط برای افزایش سرمایه­گذاری و افزایش تولید فراهم می­شود.
طبقه­بندی  H20, E58, E52, H25, H30   :JEL

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Value Added Tax on Bank Services in the Framework of the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for Iran

نویسندگان [English]

 • Ahmad Gholami 1
 • Hossein Abasinejad 2
1 Faculty economic of Tehran university, Iran
2 Economic department, faculty of Economic, Tehran university, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the Iran Value Added Tax System, some goods and services, including bank services, are exempt from paying tax. Based on theoretical literature, the exemption has created several distortions in the economy. Using Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, this paper in order to understand the importance of VAT exemptions in macroeconomic fluctuations and the fundamental role of financial intermediaries in economic shocks, investigates the effects of levying VAT on bank services and by using the annual economic indicators of Iran during the period 1365-1394, moving from exempt treatment to hypothetical full taxation, the response of macroeconomic variables to various shocks is also examined. To optimize the parameters of the model, we used the Bayesian and calibration method. Finally, accuracy of the model is evaluated using the Brooks & Goleman test and impulse response functions. The model is then simulated under reasonable assumptions regarding parameter values. The results indicate that implying VAT on banks, through reduces their costs, leads to increasing in bank resources and lending power so supply of credits, investment and production increases. Simulation results show that shifting the VAT policy from exempt treatment to full taxation, bank facilities increases and as a result, output is higher under full taxation.
JEL Classification: H20, E58, E52, H25, H30

کلیدواژه‌ها [English]

 • dynamic stochastic general equilibrium
 • Macroeconomic fluctuations
 • DSGE
 • VAT
 • Exemption
 1. احمدیان، اعظم (1394). مدل‌سازی هجوم بانکی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران، مجله سیاست‌گذاری اقتصادی، شماره 14.
 2. بهرامی، جاوید و نره سادات قریشی (1390). تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی (1)5، 22-1.
 3. توکلیان، حسین (1391). بررسی منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران. تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 100.
 4. شاه حسینی، بهرامی، جاوید (1391). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی، پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 17، شماره 53.
 5. شاهمرادی، ابراهیمی، ایلناز (1389). ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیوکینزینی، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 3.
 6. شاهمرادی، صارم (1392). سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره (2) 48، 42-25.
 7. فخر حسینی، سید­ فخرالدین، شاهمرادی، اصغر و احسانی، محمدعلی (1391). چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، (1)12، 30-1.
  1. B¨uttner, T., & Erbe, K. (2012). Revenue and welfare effects of financial sector vat exemption. TaxFACTs.
  2. Bernanke, B., & Gertler, M. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission. Journal of Economic Perspectives, 9(4), PP.27-84.
  3. Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). ‘The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework.’ Handbook of Macroeconomics, edited by John B.
  4. Burriel, P., Fernández-Villaverde, J., & Rubio-Ramírez, J. F. (2010). MEDEA: a DSGE model for the Spanish economy. SERIEs, 1(1-2), 175-243.
  5. Calvo, G. A. (1983). "Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework", Journal of Monetary Economics, Sept, 12(3), 983–998.
  6. Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of monetary Economics, 12(3), 383-398.
  7. Christiano, and M. Eichenbaum:  1995, ‘Inside Money, Outside Money, and Short-Term Interest Rates’. Journal of Money, Credit, and Banking 27(4 - part 2), 1354-1386.
  8. Christiano, L., Motto, R., & Rostagno, M. (2010). Financial Factors in     Business Cycle, mimeo, European Central Bank and NorthWestern University.
  9. Christiano, L., Motto, R., & Rostagno, M. (2007). ‘Shocks, Structures or Policies? The Euro Area and the US after 2001,’Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 32(8) (August): 2476-2506. Cycle” mimeo, European Central Bank and Northwestern University.
  10. Gerali, et al. (2010). Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area. Journal of Money, Credit and Banking, 42(1),107-141.
  11. Gertler, M., & Kiyotaki, N. (2009). Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis, in preparation for the Handbook of Monetary Economics.
  12. Gertler, M., Gilchrist, S., & Natalucci, F. (2007). ‘External Constraints on Monetary Policy and the Financial Accelerator,’ Journal of Money, Credit and Banking, 39, 295-330.
  13. Goodfriend, M., & Bennett T. McCallum (2007). Banking and Interest Rates in Monetary Economics, 54(5), 1480-1507.
  14. Goodfriend, M. Robert, G., & King (1997). The Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, NBER Macroeconomics Annual, MIT Press, pp. 231-283.
  15. McCallum, Bennet T. (1988). “Robustness Properties of a Rule for Monetary Policy,’ Carnegie Rochester Series for Public Policy, Vol. 29, autumn, pp. 173-203.
  16. Mckenzie, K. J., & Firth, M. (2011). "The GST and financial services: Pausing for perspective". Technical report, The GST at 20: The Future of Consumption Taxes in Canada, School of Public Policy, University of Calgary.
  17. Robert F.Van Brederode (2017). "VAT and financial services, comparative law and Economic Perspectives". Monarch business school.
  18. Rotemberg, J., & Woodford, M. (1992). Oligopolistic Pricing and the Effects of Aggregate Demand on Economic Activity. Journal of Political Economy. 100(6), 1153-1207.
  19. Roussiang, D. J. (2002). Should financial services be taxed under a consumption tax?  National Tax Journal 55(5).
  20. Taylor, J. , & Williams, J. (2010). Simple and robust rules for monetary policy. In B. Friedman and M. Woodford (Eds.), Handbook of Monetary Economics. Amsterdam: North-Holland.
  21. Uhlig, H. (1999). A Toolkit for analyzing nonlinear dynamic rational expectations models easily. Computational Methods for the Study of Dynamic Economics, 150-200.
  22. Yilmaz, F. (2013). VAT Treatment of Financial Institutions: Implications for the Real Economy, Department of Economics University of Calgary (Job Market Paper).