تأثیر TBTF بر پدیده‌ی رفتار گله‌ای و رفتار ریسکی بانک‏ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

یکی از خصوصیات صنعت بانکی، تأثیر غیرقابل‌ اجتناب رفتار یک بانک بر بانک‏های دیگر (اثر دومینو) است و با توجه به ناکامل بودن و عدم تقارن اطلاعات موجود میان فعالان این صنعت، بانک مرکزی، بانک‏ها و مشتریان، پدیده‌هایی چون «رفتار گله‌ای» و «آبشار اطلاعاتی»، که بر تمایل مؤسسات به رفتار ریسکی تأثیر دارند، در میان مؤسسات فعال در این صنعت محتمل هستند. یکی دیگر از ویژگی‌های خاص صنعت مالی TBTF «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» بودن مؤسسات مالی است که این مسئله نیز بر وقوع پدیدهایی مانند رفتار گله‌ای تأثیر خواهد داشت. بانک‏های مرکزی برای تأمین ثبات مالی نیازمند بررسی و شناخت عوامل مؤثر و فرآیند تأثیرگذاری آن‌ها بر رفتار ریسکی بانک‏ها با در نظر گرفتن ویژگی‌های صنعت بانکی خواهند بود. در این مقاله مدل پایه‌ای با درنظر گرفتن تأثیر مشکل TBTF بر وقوع پدیده‌ی رفتار گله‌ای و انتخاب رفتار ریسکی ناشی از آن ارائه ‌شده است. مطابق مدل ارائه شده، وجود مشکل TBTF منجر به کاهش احتمال وقوع رفتار گله‌ای ایمن، افزایش احتمال وقوع رفتار ریسکی فراگیر و در نتیجه افزایش احتمال وقوع شرایط بحرانی می‌شود. در این حالت، افزایش تعداد بانک‏ها نیز منجر به افزایش احتمال وقوع شرایط بحرانی خواهد شد.
طبقه­بندی JEL: E58 ,G28 ,G21

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

TBTF Effects on Banks Herding and Risk-taking Behavior

نویسندگان [English]

  • asad farzinvash 1
  • Mohammad Saeid Shadkar 2
1 Faculty of Economics, University of Tehran
2 Ph.D. Candidate of Economics, Tehran University, Faculty of Economics, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the characteristics of the banking industry is the inevitable effects of a bank's behavior on other banks (domino effect), and due to the incomplete and asymmetric information of financial sector actors, central bank, banks and customers, phenomena such as "herd behavior" and "Informational cascade", which affect the willingness of institutions to risky behavior, are likely among the financial institutions. TBTF, "too big to fail", as one of the characteristics of financial institutions, also affects the occurrence of phenomena such as herding. To ensure financial stability, central banks need to study the effective factors and the process of their impacts on the risky behavior of banks, taking into account the characteristics of the banking industry. In this paper, the effect of TBTF problem on the occurrence of herding and its resulting risky behavior has been investigated; the existence of TBTF reduces the probability of safe herd behaviors, increases the likelihood of epidemic risky behaviors, and thus increases the likelihood of financial crisis.In this case, increasing the number of banks will also increase the likelihood of occurrence financial crisis.
JEL Classification: E58, G28,G21

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banks
  • Herding
  • Systemic Risk
  • Regulation
Acharya, V.V. , & Yorulmazer, T. (2008). Information contagion and bank herding. Journal of Money, Credit and Banking, 40(1), pp.215-231.
Bernanke, B. (2010). Causes of the recent financial and economic crisis. Statement before the Financial Crisis Inquiry Commission, Washington, September, 2.
Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades. Journal of political Economy, 100(5), 992-1026.
Bonfim, D., & Kim, M. (2014). Liquidity risk in banking: is there herding?. European Banking Center Discussion Paper, (2012-024).
Chamley, C. (2004). Rational herds: Economic models of social learning. Cambridge University Press.
Diamond, D.W., & Dybvig, P.H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. Journal of political economy, 91(3), pp.401-419.
Farhi, E., & Tirole, J. (2012). Collective moral hazard, maturity mismatch, and systemic bailouts. American Economic Review, 102(1), 60-93.
Freixas, X. (1999). Optimal bail out policy, conditionality and creative ambiguity (No. dp327). Financial Markets Group.
Freixas, X., & Rochet, J.C. (2013). Taming systemically important financial institutions. Journal of Money, Credit and Banking, 45(s1), pp.37-58.
Goldstein, I., & Pauzner, A. (2005). Demand–deposit contracts and the probability of bank runs. the Journal of Finance, 60(3), 1293-1327.
Morris, S., & Shin, H. S. (1998). Unique equilibrium in a model of self-fulfilling currency attacks. American Economic Review, 587-597.
Nosal, J. B., & Ordoñez, G. (2016). Uncertainty as commitment. Journal of Monetary Economics, 80, 124-140.
Rochet, J.C., & Tirole, J. (1996). Interbank lending and systemic risk. Journal of Money, credit and Banking, 28(4),733-762.
Rochet, J.C. (2009). REGULATING SYSTEMIC INSTITUTIONS. Finnish Economic Papers, 22(2).
Rochet, J.C. (2010). An industrial organisation approach to the too-big-to-fail problem. FSR FINANCIAL, p.93.