اطلاعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمه درمان تکمیلی گروهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی شریف دانشکده اقتصاد، مالیات ها، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد توسعه

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف

3 گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

وجود اطلاعات نامتقارن، دو پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار بیمه‌ درپی‌دارد. در طول زمان، به‏دلیل آگاهی از سطح ریسک خود هر یک از دو طرف قرارداد، میزان عدم تقارن اطلاعات ممکن است کاهش یابد. بیمه‌ی درمان تکمیلی در ایران، برخلاف انواع دیگر بیمه، به‌صورت گروهی ارائه می‌شود، بنابراین در این بازار، اطلاعات نامتقارن علاوه بر بعد فردی، بعد گروهی نیز دارد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی مثبت، وجود اطلاعات نامتقارن بین گروهی بررسی می‌شود. سپس، با توجه به نبود کژمنشی در بیماری‌های حاد بیمارستانی، کژمنشی از کژگزینی تفکیک می‌شود. سرانجام، با استفاده از تغییرات قراردادهای بیمه طی زمان، کژمنشی از آگاهی از سطح ریسک خود تفکیک می‌شود. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق، شامل مشخصات افراد بیمه‌شده، ویژگی‎های قرارداد و تمامی خسارت‌های پرداختی به تفکیک نوع بیماری و تاریخ پرداخت خسارت است که از داد‌ه‌های ثبتی بیمه‌گذاران درمان گروهی شرکت بیمه آسیا، طی سال‎های ۱۳۹۰-۱۳۹۵، برگرفته شده است. نتایج، شواهد معنی­داری از تقارن اطلاعات در بیماری‌های حاد بیمارستانی نشان نمی‌دهد، لذا با توجه به نبود کژمنشی، کژگزینی نیز در این نوع از بیماری وجود ندارد. در گروه بیماری‌های پاراکلینیکی، اطلاعات نامتقارن مشاهده می‌شود که به علت وجود کژمنشی می‏باشد، در هر دو گروه بیماری، شواهدی مبنی بر آگاهی از سطح ریسک خود بیمه‌گذاران به چشم می­خورد.
طبقه‌بندی JEL: I11، D82، D83، C33

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Between-group adverse selection: Evidence from Irans’s group supplemental health insurance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vesal 1
  • gholamreza keshavarz Haddad 2
  • mohamadreza chaghomi 3
1 Assistant professor at Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor at Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
3 Economics Department, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Asymmetric information in insurance markets leads to adverse selection and moral hazard. The amount of asymmetric information could change over time due to learning. Unlike other insurance contracts, supplementary health insurance contracts in Iran are in group form. Therefore, between group asymmetric information might play an important role. In this article, positive correlation test is used to test presence of between group asymmetric information. Since acute hospital disease category does not have moral hazard, adverse selection is separately identified. Finally, using the temporal variation in insurance contracts, moral hazard is separated from learning. The data is a panel of insurance contracts from Asia Insurance Company, for two types of paraclinical and hospital health services, during the period of 2011-2016. Results show no asymmetric information for acute hospital disease and since there is not any moral hazard, we can conclude no between group adverse selection. For paraclinical services, we find significant evidence for asymmetric information, mainly due to moral hazard. We also found evidence of learning for insured groups.
JEL Classification: I11, D82, D83, C33

کلیدواژه‌ها [English]

  • asymmetric information
  • between-group adverse selection
  • moral hazard
  • learning
  • group supplemental health insurance
Abbring, J. H., Chiappori, P. A., & Pinquet, J. (2003). Moral hazard and dynamic insurance data. Journal of the European Economic Association1(4), 767-820.
Chiappori, P. A., & Salanié, B. (2000). Testing for asymmetric information in insurance markets. Journal of political Economy108(1), 56-78.
Cohen, A. (2005). Asymmetric information and learning: Evidence from the automobile insurance market. Review of Economics and statistics87(2), 197-207.
Cohen, A. (2012). Asymmetric Learning in Repeated contracting: An empirical study. Review of Economics and Statistics94(2), 419-432.
Cohen, A., & Siegelman, P. (2010). Testing for adverse selection in insurance markets. Journal of Risk and insurance77(1), 39-84.
Dionne, G., Michaud, P. C., & Dahchour, M. (2013). Separating moral hazard from adverse selection and learning in automobile insurance: longitudinal evidence from France. Journal of the European Economic Association,11(4), 897-917.
Duarte, F. (2012). Price elasticity of expenditure across health care services. Journal of health economics31(6), 824-841.
Eling, M., Jia, R., & Yao, Y. (2015). Between‐group adverse selection: evidence from group critical illness insurance. Journal of Risk and Insurance.
Ellis, R. P., Martins, B., & Zhu, W. (2016). Health Care Demand Elasticities by Type of Service.
Hanson, R. (2005). Adverse selection in group insurance: The virtues of failing to represent voters. Economics of Governance6(2), 139-157.
Mayers, D., & Smith Jr, C. W. (1981). Contractual provisions, organizational structure, and conflict control in insurance markets. Journal of Business, 407-434.
Monheit, A. C., & Schone, B. S. (2004). How has small group market reform affected employee health insurance coverage?. Journal of Public Economics, 88(1-2), 237-254.