جدول داده-ستانده ایران در جدول جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، از دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری

چکیده

جدول‏های داده-ستانده اطلاعات مفیدی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها به‏دست می‏دهد. علاوه براین، جدول داده-ستانده جهانی، امکان بررسی همزمان جایگاه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف در عرصه جهانی را فراهم می‏سازند. کمیسیون اروپا اقدام به تهیه جدول داده-ستانده جهانی به تفکیک 27 کشور عضو این اتحادیه، 16 کشور غیر اروپایی مطرح جهان و سایر نقاط دنیا از سال 1995 تا 2014 نموده است. به‏دلیل تجمیع داد و ستد بخش‏های اقتصادی ایران با  سایر نقاط دنیا، امکان بررسی جایگاه ایران در جدول جهانی و از آن مهم‫تر بررسی اثرات متقابل سیاست‫های اقتصادی ایران و کشورهای جهان بر بخش‏های اقتصادی یکدیگر وجود ندارد. این مقاله در پی جدا سازی جدول داده-ستانده ایران به‏عنوان چهل و چهارمین کشور در جدول داده-ستانده جهانی می‏باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول آماری داده-ستانده سال 1390 ایران و جدول داده-ستانده جهانی برای سال 2011 تأمین می‏گردد. به این ترتیب، زمینه بررسی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و بررسی سیاست‫های داخلی بر بخش‏های اقتصادی دیگر کشورها و سیاست‫های اقتصادی دیگر کشورها بر بخش‏های اقتصادی ایران فراهم شده است. 
طبقه‏بندی C67, D57, H5, I14, I24 :JEL 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Iran Input-Output Table in the World Table

نویسندگان [English]

  • Nooraddin Sharify 1
  • Fatemeh Najari 2
1 Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Master of Energy Economics University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The input-output tables provide useful information regarding the economic and social situations of countries. The world input-output database (WIOD) enables simultaneous comparison of economic and social situations of countries worldwide. The Europe Commission has provided the WIOD for 27 members of the commission, 16 large non-Europe countries and rest of the world from 1995 to 2014. The input-output of the economic sectors of Iran are aggregated with those of the rest of the world. Hence, it is not possible to study the situation of Iran in the world table. In addition, it is not possible to examine the reciprocal effects of the economic policy of Iran or other countries on production sectors of each other properly. To this end, the Iran input-output table for the year 2011 is highlighted, where, in the same year, Iran stood 44th in WIOD. Thus, in addition the new table allows the researcher to study the situation of Iran in the world economy, it make possible to reveal the effect of internal policy on economic sectors of other countries and vice versa.
JEL Classification: C67, D57, H5, I14, I24
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran’s Economic Policy
  • International Input-Output Table
  • Input-Output Table of Iran
  • International Studies
  • Input-Output
  • Iran
 گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال­نامه گمرک، آمار بازرگانی خارجی (واردات و صادرات) سال 1390.
مرکز آمار ایران (1396) جدول داده - ستانده سال 1390.
Asian International Input-Output Project )2005). Institute of Developing Economies, Japan External Organization. Available at: http://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Books/Tokei/pdf/2005ASIA_TechnicalNotes.pdf 
BRICs International Input-Output Table (2005). Institute of Developing Economies, Available at:  https://www.ide.go.jp/English/Data/Io
Time series of input-output (IO) tables,  Eora multi-region IO database, Available at:  http://www.wiod.org/otherdb#EORA
Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R. & de Vries, G. J. (2015). An illustrated user guide to the world input–output database: the case of global automotive productionReview of International Economics, 23, 575–605.
Timmer, M. P., Los, B., Stehrer, R., & de Vries, G. J. (2016). An anatomy of the global trade slowdown based on the WIOD 2016 release, GGDC research memorandum number 162, University of Groningen, Available at: https://www.rug.nl/ggdc/html_publications/memorandum/gd162.pdf
Transnational Interregional Input-Output Table for China, Japan and Korea, 2005. Institute of Developing Economies, Available at: https://www.ide.go.jp/English/Data/Io
World Bank. World Development Indicators, Available at: http://data.worldbank.org