بررسی پایداری مالی دولت در ایران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

به دلیل اهمیت بالای مسئله پایداری مالی دولت در اقتصاد و تأثیر آن بر رشد و ثبات اقتصادی، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ، وضعیت پایداری یا ناپایداری مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1396-1352 مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون‌های ریشه واحد خطی و غیرخطی، در طی دوره زمانی مورد بررسی، وضعیت مالی دولت در حالت ناپایدار قرار دارد و تفکیک دوره زمانی به رژیم‌های مختلف اعم از دوره­های پرنوسان و کم­نوسان، تأثیری بر نتایج به‏دست آمده ندارد و همواره سیاست مالی دولت، وضعیت ناپایدار را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، افزایش بدهی دولت در یک مقطع زمانی معین، در طی زمان از بین نرفته و روی بدهی‫های سال‫های آتی انباشت شده است و سیاست‫های مالی دولت بدون توجه به جبران بدهی‫های انباشت شده، سیاست انبساطی سمت مخارج یا هزینه­ای را افزایش داده است.  بنابراین توجه جدی به این مساله و تدوین سیاست مالی به ویژه بودجه‌ریزی و تقویت راه‌های بازپرداخت بدهی‌های دولتی در بلندمدت برای دستیابی به وضعیت پایداری مالی از توصیه­های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه­ریزان و تصمیم­گیران اقتصادی کشور است و انتظار می­رود بدون توجه به این ملاحظات، اقتصاد ایران همواره از انباشت بدهی‌های دولت در طی زمان رنج ببرد و دولت­های آینده به‌جای سیاست­گذاری مالی در جهت اهداف و برنامه­های پیش­رو، به‌ناچار با مشکلات و مسائل انباشت شده گذشته در قالب بدهی­های هنگفت مواجه شوند.
طبقه ­بندی JEL: E62، H61، C22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of Fiscal Policy Sustainability in Iran, by Markov Switching Unit Root Test

نویسندگان [English]

  • Siab Mamipour 1
  • Farzaneh Godarzi 2
1 Associate Professor in Economics, Kharazmi University, Economic Department, Tehran, Iran
2 MSc Student of Economic and Social Systems, Kharazmi University, Economic Department, Tehran, Iran
چکیده [English]

Because of the importance of the state of financial stability in the economy and its impact on economic growth, we tried to test the fiscal sustainability in Iran by using the nonlinear Markov Switching unit root test from 1973 to 2017. The results obtained from the linear and nonlinear unit root tests show that the fiscal state is unstable in two different regimes entitled high and low fluctuations, and the fiscal policy during the studied period has been experienced an unstable situation. In other words, increasing government debt at a given period has not declined over time and has accumulated in the coming years, and government fiscal policies, regardless of accumulated debt compensation, expands spending policies. Therefore, serious consideration of this issue and formulation of fiscal policy, especially budgeting and strengthening of long-term government debt repayment paths to achieve financial sustainability status, is one of the policy recommendations of this paper for economic planners and decision-makers in Iran. Also, it is expected that, regardless of these considerations, the Iranian economy has always suffered from the accumulation of government debts over time.
JEL Classification: E62, H61, C22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal Policy Sustainability
  • Government Debt
  • Nonlinear Unit Root
  • Markov Switching Model
  • Iran
افشاری، زهرا، شیرین‌بخش، شمس الله و بهشتی، مریم (1391). بررسی پایداری مالی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی)، 45(12)، 27-54.
اکبری، کیهان (1395). ارزیابی آسیب‌پذیری سیاست مالی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد. دانشگاه علامه طباطبایی.
جعفری صمیمی، احمد، کریمی، سعید و منتظری شورکچالی، جلال (1396). پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 8(30)، 31-61.
خیابانی، ناصر، کریمی‌پتانلار، سعید و موتمنی، مانی (1391). بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش همجمعی ‌چندجانبه. فصلنامه برنامه‏ریزی و بودجه، 17(1)، 73-89.
زارعی، ژاله (1389). ارزیابی پایداری مالی در اقتصاد ایران. تازه‌‏های اقتصاد، 130(8)، 56-58.
زارعی، ژاله و جلالی نائینی، احمدرضا (1392). آزمون پایداری مالی در ایران. پژوهش‌‌های پولی بانکی، 17(6)، 63-82.
فتاحی، شهرام، حیدری‌دیزگرانی، علی و عسکری، الناز (1393). بررسی پایداری بدهی دولت در اقتصاد ایران. سیاست‏های مالی و اقتصادی، 6(2)، 67-86.
کریمی پتانلار، سعید، جعفری صمیمی، احمد و منتظری شورکچالی، جلال (1396). پایداری بدهی دولت در ایران. شواهد جدید از تابع واکنش مالی. پژوهش‏های اقتصاد پولی، مالی، 24(14)، 1-29.
کمیجانی، اکبر وگودرزی فراهانی، یزدانی (1394)، پایداری مالی دولت در اقتصاد ایران یا رویکرد مدل هم­انباشتگی، دو فصلنامه مطالعات و سیاست­های اقتصادی، 11(2): 3-26.
موتمنی، مانی (1391). بررسی پایداری مالی دولت در ایران. پایان‌نامه دکترا. دانشکده اقتصاد و علوم اداری. دانشگاه مازندران.
موسوی‌محسنی، رضا و حامد طاهری (1388). ارزیابی پایداری مالی دولت در ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 41(13)، 123-138
.Ahmed, S., & Rogers, J. H. (1995). Government budget deficits and trade deficits Are present value constraints satisfied in long-term data? Journal of Monetary Economics, 36(2), 351-374.
Baharumshah, A. Z., Soon, S.-V., & Lau, E. (2017). Fiscal sustainability in an emerging market economy: When does public debt turn bad? Journal of Policy Modeling, 39(1), 99-113.
Blanchard, O. J., Chouraqui, J.-C., Hagemann, R., & Sartor, N. (1991). The sustainability of fiscal policy: New answers to an old question. NBER Working Paper(R1547).
Bohn, H. (1995). The sustainability of budget deficits in a stochastic economy. Journal of Money, Credit and Banking, 27(1), 257-271.
Bohn, H. (2007). Are stationarity and cointegration restrictions really necessary for the intertemporal budget constraint? Journal of Monetary Economics, 54(7), 1837-1847.
Bohn, H. (2008). The sustainability of fiscal policy in the United States. Sustainability of public debt, 15-49.
Brady, G. L., & Magazzino, C. (2017). The sustainability of Italian public debt and deficit. International Advances in Economic Research, 23(1), 9-20.
Buiter, W. H. (1985). A guide to public sector debt and deficits. Economic policy, 1(1), 13-61.
Buiter, W. H. (1995). Measuring Fiscal Sustainability. NBER Working Paper, 8509, National Bureau of Economic Research, Inc.
Buiter, W. H. (2003). Ten Commandments for a Fiscal Rule in the E (M) U. Oxford Review of economic policy, 19(1), 84-99.
Buiter, W. H. (2003). Joys and pains of public debt. Working Paper, European bank of reconstruction and development, Kluwer Publisher.
Buiter, W. H., & Kletzer, K. M. (1992). Government solvency, Ponzi finance and the redundancy and usefulness of public debt. Retrieved from
Buiter, W. H., & Patel, U. (1995). Budgetary aspects of stabilization and structural adjustment in India: the painful road to a sustainable fiscal-financial-monetary plan.
Buiter, W. H., & Patel, U. R. (1992). Debt, deficits, and inflation: an application to the public finances of India. Journal of public Economics, 47(2), 171-205.
Buiter, W. H., & Sibert, A. C. (2007). Deflationary bubbles. Macroeconomic Dynamics, 11(4), 431-454.
Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American statistical association, 74(366a), 427-431.
Doi, T., Hoshi, T., & Okimoto, T. (2011). Japanese government debt and sustainability of fiscal policy. Journal of the Japanese and international economies, 25(4), 414-433.
Dornean, A., & Oanea, D.-C. (2015). Romanian fiscal policy sustainability during financial crisis: a cointegration approach. Procedia Economics and Finance, 20, 163-170.
Gupta, S., Keen, M., Clements, B., Fletcher, K., de Mello, L., & Mani, M. (2002). Fiscal dimensions of sustainable development: International Monetary Fund.
Hamilton, J. D., & Marjorie, A. (1986). Flavin. 1986.“On the Limitations of Government Borrowing: A Framework for Empirical Testing.”. American Economic Review, 76(4), 808-819.
Kia, A. (2008). Fiscal sustainability in emerging countries: Evidence from Iran and Turkey. Journal of Policy Modeling, 30(6), 957-972.
Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1999). Detecting periodically collapsing bubbles: a Markov‐switching unit root test. Journal of Applied Econometrics, 14(2), 143-154.
Leachman, L., Bester, A., Rosas, G., & Lange, P. (2005). Multicointegration and sustainability of fiscal practices. Economic Inquiry, 43(2), 454-466.
Martin, G. M. (2000). US deficit sustainability: A new approach based on multiple endogenous breaks. Journal of applied econometrics, 15(1), 83-105.
Miyazaki, T. (2014). Fiscal reform and fiscal sustainability: Evidence from Australia and Sweden. International Review of Economics & Finance, 33, 141-151.
Polito, V., & Wickens, M. (2005). Measuring fiscal sustainability. Analysis conference centre for dynamic macroeconomic paper, p 3-12.
Quintos, C. E. (1995). Sustainability of the deficit process with structural shifts. Journal of Business & Economic Statistics, 13(4), 409-417.
Sakuragawa, M., & Hosono, K. (2011). Fiscal sustainability in Japan. Journal of the Japanese and international economies, 25(4), 434-446.
Stoian, A. (2010). Fiscal Vulnerability vs. Fiscal Sustainability: Theoretical Background. Financial and Monetary Stability in Emerging Countries, 541.
Tanner, E., & Liu, P. (1994). Is the budget deficit “too large”?: some further evidence. Economic Inquiry, 32(3), 511-518.
Tran, N. (2018). Debt threshold for fiscal sustainability assessment in emerging economies. Journal of Policy Modeling, 40(2), 375-394.
Yoshino, N., Mizoguchi, T., & Taghizadeh-Hesary, F. (2017). Optimal fiscal policy rule for achieving fiscal sustainability: A Japanese case study Japan’s Lost Decade (pp. 59-75): Springer.
Velinov, A. (2015). Assessing fiscal-policy sustainability: on the different States of the debt-to-GDP process. Finanz-Archiv: Zeitschrift für das Gesamte Finanzwesen, 71(4), 415