بررسی عوامل موثر برتوسعه ی صادرات در صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

پیشرفت‌های حمل‌ونقل، پیشرفت‌های فناورانه و بهبود سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب جهانی‌شدن سریع‌تر اقتصاد جهانی و این افزایش تجارت به حرکت سریع اطلاعات و خدمات بین کشورهایی منجر شده است که درک مناسبی از بخش لجستیک دارد و پایه‌های توسعۀ لجستیک را بنا کرده‌اند. علاوه بر این، کاهش موانع در تجارت جهانی و جهانی‌شدن که ناشی از دیدگاه جدید در تجارت جهانی توسط بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی است، ارزش تجارت چندجانبه را افزایش می‌دهد و سهم بیشتری از شرکت‌های چندملیتی در اقتصاد جهانی، زمینۀ حمایت از لجستیک را برای توسعۀ فعالیت‌های بین‌المللی فراهم کرده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ صادرات در صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج‌فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک بوده است. جامعۀ آماری تحقیق را کارشناسان ارشد، سرپرستان، مدیران و اعضای هیئت مدیرۀ شرکت‌های پتروشیمی هلدینگ خلیج‌فارس که در واحدهای بازرگانی مشغول به فعالیت هستند، تشکیل داده است. 278 نفر به‌عنوان نمونه و به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار Smart.PLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد بازار صادراتی، بازاریابی بین‌المللی، پتانسیل‌های صادراتی، چالش‌های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی و ویژگی محصول صادراتی بر بهبود عملکرد لجستیک و توسعۀ صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس تأثیر دارد.
طبقهبندی JEL: F18، L91، M31.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Export Development in the Persian Gulf Holding Petrochemical Industries with a Logistics Based Approach

نویسندگان [English]

 • Mehdi Heidari 1
 • Ezatollah abbasian 2
 • Mohsen Ebrahimi 3
1 Ph.D Student of University, Strategic Management, Tehran University
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Univercity of Tehran
3 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Kharazmi University, Tehran,
چکیده [English]

Advances in transportation, technological advances, and rapid improvements in information and communication technology have led to a more rapid globalization of the global economy. This increase in trade has led to a rapid exchange of information and services between countries that have a good understanding of the logistics sector and have laid the foundations for the development of logistics. In addition, the reduction of barriers to global trade and globalization resulting from a new perspective on global trade by the World Bank and other international organizations has increased the value of multilateral trade and increased the share of multinational corporations in the global economy, and has provided logistical support for the development of international activities. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the development of exports in the petrochemical industry of the Persian Gulf with an approach based on the logistics system. The statistical population consists of senior professionals, supervisors, managers and board members of petrochemical companies of Persian Gulf Holding operating in commercial units. 278 individuals were randomly selected as the sample. The instrument used to collect data is a questionnaire. The research hypotheses were tested using Smart.PLS software. The results show that export market, international marketing, export potentials, export challenges, market competition, organizational factors, macro factors, export sales, export logistics, export product characteristics have an impact on improving logistics performance and export development in the Persian Gulf petrochemical industry.
JEL Classification: F18، L91، M31

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Export
 • Logistics
 • Export Marketing
 1. اصغری، جعفر، نوروزی، سیروس و حاجیها، زهره (1396). بررسی عوامل ساختاری در ارتباط با عملکرد صادرات شرکت‌های پتروشیمی. اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت، تبریز. مؤسسۀ آموزش عالی علم و فن‌آوری شمس.
 2. دیباوند، هادی (1394). بررسی تحلیلی امکان‌پذیری ارتقای امنیت ملی و افزایش هزینۀ تهدید نظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق صادرات گاز به‌صورت خط لوله و LNG. آفاق امنیت، 8 (29)، 47-88.
 3. رستمی، احسان (1398). شناسایی و اولویت‌بندی ریسک لجستیک معکوس با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیارۀ TOPSIS. ششمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران، همدان، دبیرخانۀ دائمی همایش.
 4. سلیمیان، حسین و سروستانی، محسن (1398). شناسایی و رتبه‌بندی مشکلات و موانع صادرات محصولات پتروشیمی (کاربردی از مدل الماس رقابت پورتر). سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری‌ها و مرکز توسعۀ خلاقیت و نوآوری علوم نوین.
 5. عبدی، سعید، مصطفوی نیشابوری، فهیمه سادات و سلیمانی، یاسر (1396). مقاوم‌سازی صادرات صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل اولویت‌بندی چندشاخصۀ Topsis. پنجمین کنفرانس بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعۀ ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت، شیراز، مؤسسۀ مدیران خبرۀ نارون.
 6. گل‌آور، فهیما و گل‌آور، فریده (1395). جایگاه و ضرورت الگوهای توسعه محصول جدید در حفظ مزیت رقابتی سازمان، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران-مالزی، مالزی-جزیرۀ پنانگ دانشگاه USM، مرکز توسعۀ آموزش‌های نوین ایران (متانا).
 7. نوا، عفت (1394). شرحی بر معماری و توسعۀ محصول جدید به‌عنوان ابزاری قوی جهت کسب مزیت رقابتی، کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، شیراز.
 8. Arvis, J. F., Alina Mustra, M., Ojala, L., Shepherd, B., & Saslavsky, D. (2010). Connecting to Compete 2010: Trade Logistics in the Global Economy--The Logistics Performance Index and Its Indicators. World Bank.
 9. Bensassi, S., Márquez-Ramos, L., Martínez-Zarzoso, I., & Suárez-Burguet, C. (2015). Relationship between logistics infrastructure and trade: Evidence from Spanish regional exports. Transportation Research Part A: Policy and Practice72, 47-61.
 10. Bernhofen, D. M., El-Sahli, Z., & Kneller, R. (2012). Estimating the effects of the container revolution on international trade. The Study is Still under Preparation. Limited Reference to the Study Has Been Approved by Professor Bernhofen.
 11. Beysenbaev, R., & Dus, Y. (2020). Proposals for improving the logistics performance index. The Asian Journal of Shipping and Logistics36(1), 34-42.
 12. Clark, X., Dollar, D., & Micco, A. (2002). Maritime Transport Costs and Port Efficiency, World Bank. Development Research Group, Macroeconomics and Growth.
 13. Fink, C., Mattoo, A., & Neagu, I. C. (2002). Trade in international maritime services: how much does policy matter. The World Bank Economic Review16(1), 81-108.
 14. Fugazza, M., & Hoffmann, J. (2017). Liner shipping connectivity as determinant of trade. Journal of Shipping and Trade2(1), 1-18.
 15. Hausman, W. H., Lee, H. L., & Subramanian, U. (2013). The impact of logistics performance on trade. Production and Operations Management22(2), 236-252.
 16. Hoffmann, J., & Kumar, S. (2013). Globalisation–the maritime nexus. In The Handbook of Maritime Economics and Business(pp. 65-94). Informa Law from Routledge.
 17. Hummels, D. (2007). Transportation costs and international trade in the second era of globalization. Journal of Economic Perspectives21(3), 131-154.
 18. Jacks, D. S., & Pendakur, K. (2010). Global trade and the maritime transport revolution. The Review of Economics and Statistics92(4), 745-755.
 19. Kabak, Ö., Ülengin, F., & Ekici, Ş. Ö. (2018). Connecting logistics performance to export: A scenario-based approach. Research in Transportation Economics70, 69-82.
 20. Larina, T., Kravcov, A., Berezhnaja, N., Kutiya, O., & Fenenko, K. (2019). Implementation of logistic approaches in forming the agricultural export strategy in Ukraine. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics4(1), 16-24.
 21. Limao, N., & Venables, A. J. (2001). Infrastructure, geographical disadvantage, transport costs, and trade. The World Bank Economic Review15(3), 451-479.
 22. Marchet, G., Melacini, M., Perotti, S., & Tappia, E. (2016). Shaping the international logistics strategy in the internationalisation process. International Journal of Supply Chain and Operations Resilience2(1), 72-93.
 23. Márquez Ramos, L., & Aparisi Caudeli, J. A. (2013). The impact of management accounting systems on international markets: Theory and evidence using the Balanced Scorecard approach.
 24. Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra‐industry reallocations and aggregate industry productivity. Econometrica71(6), 1695-1725.
 25. Neeraja, B., Mehta, M., & Chandani, A. (2014). Supply chain and logistics for the present day business. Procedia Economics and Finance11, 665-675.
 26. Neupane, R. (2014). Relationship between customer satisfaction and business performance: A case study of lloyds bank UK. International Journal of Social Sciences and Management1(2), 74-85.
 27. Persson, M. (2012). From Trade preferences to trade facilitation: Taking stock of the issues. Economics6(1).
 28. Portugal-Perez, A., & Wilson, J. S. (2012). Export performance and trade facilitation reform: Hard and soft infrastructure. World Development40(7), 1295-1307.
 29. Quaye, D. M., Sekyere, K. N., & Acheampong, G. (2017). Export promotion programmes and export performance: a study of selected SMEs in the manufacturing sector of Ghana. Review of International Business and Strategy.
 30. Radelet, S., & Sachs, J. D. (1998). Shipping costs, manufactured exports, and economic growth.
 31. Sánchez, R. J., Hoffmann, J., Micco, A., Pizzolitto, G. V., Sgut, M., & Wilmsmeier, G. (2003). Port efficiency and international trade: port efficiency as a determinant of maritime transport costs. Maritime Economics & Logistics5(2), 199-218.
 32. Saranga, H., George, R., Beine, J., & Arnold, U. (2018). Resource configurations, product development capability, and competitive advantage: An empirical analysis of their evolution. Journal of Business Research85, 32-50.
 33. Töngür, Ü., Türkcan, K., & Ekmen-Özçelik, S. (2020). Logistics performance and export variety: Evidence from Turkey. Central Bank Review20(3), 143-154.
 34. Wang, M., Jie, F., & Abareshi, A. (2015). A conceptual framework for mitigating supply chain uncertainties and risks in the courier industry. International Journal of Supply Chain and Operations Resilience1(4), 319-338.
 35. Wilson, J. S., Mann, C. L., & Otsuki, T. (2005). Assessing the benefits of trade facilitation: A global perspective. World Economy28(6), 841-871.
 36. Yadav, N. (2014). Impact of trade facilitation on parts and components trade. The International Trade Journal, 28(4), 287-310.