نویسنده = قاسمی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد تلفیقی مدل‌های داده - ستانده و شبکه‌ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 137-154

عبدالرسول قاسمی؛ علی اصغر بانویی؛ فاطمه آقائی


2. ارزیابی تحلیلی و تجربی تأثیر تأمین مالی خرد بر درآمد و مصرف خانوار

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 181-205

عبدالرسول قاسمی؛ محمد ستاریفر؛ زینب مرتضوی فر


3. ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت (رویکرد فازی)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 83-108

عبدالرسول قاسمی؛ سهیل محمودزاده