تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم‌گیری درونی دولت محسوب می‎شود. هزینه‌ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه‌های پایینی دولت مطرح شده‌اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به‎طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می‌دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با به‎کارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرف‎کننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. به‎عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می‌گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان می‎دهد که افزایش تمرکززدایی می‎تواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.
طبقه‎بندی : .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

According to public economics theories, decentralization leads to more efficiency of public sector policies. Decentralization policies have some benefits and costs which are different in various countries according to their structures and the level of decentralization. This article focuses on increasing public sector efficiency as one of the benefits of decentralization policies. Therefore, the article uses a new approach based on conventional tools in microeconomics as well as maximum of median consumer's utility to study the effects of decentralization on economic efficiency. The findings of analytical study show that the devolution of authorities to local government may lead to increasing of economic efficiency.
JEL Classification: H21, H72, H77.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Government
  • Decentralization
  • Efficiency
  • Local Governments
  • Pareto Optimality