رفتار معامله گران اختلال زا و حباب در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دوره‎ی دکترای اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

ثبات اقتصادی، از جمله اهداف اصلی دولت در حیطه‎ی اقتصاد است. یکی از عوامل مخرب و نابودکننده‎ی بازارهای مالی، حباب‌های قیمتی می‌باشد. حباب از نوعی انتظار سرچشمه می‎گیرد بنابراین تشکیل حباب در بازارها را می‌توان نتیجه‌ی رفتار سرمایه‌گذاران دانست، زیرا قیمت‌های بازار عمدتا بازتاب انتظارات سرمایه‌گذاران از پیش‌بینی آینده‌ی بنگاه‌ها هستند.
تحقیق پیش‌رو درنظر دارد وجود حباب‌های عقلایی را با درنظر‌گرفتن یکی از محدودیت‎های آربیتراژ، ریسک معامله‌گران اختلال‌زا و با فرض انتظارات عقلایی? در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش داده‎های ترکیبی ((Panel Data و روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی(ARDL) طی دوره زمانی فروردین سال 1379 تا آبان ماه 1387، مدل های مورد نیاز تخمین زده شده‌اند. برطبق نتایج? حتی با وجود آربیتراژ‌کنندگان عقلایی، معامله‌گران اختلال‌زا در انحراف قیمت‌ها از عوامل بنیادی تأثیر قابل توجهی داشته‌اند. نتایج براهمیت تورم و ضریب قیمت-سود سهام هنگام ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری، تأکید می‌کنند.
طبقه‎بندی: E44, G14, G11, E31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran Stock Exchange Bubbles and Noise Traders Behavior

نویسندگان [English]

  • Ezatollah abbasian 1
  • Elham Farzanegan 2
چکیده [English]

Economic stabilization is one of the main government objectives in the economy. One of the most destructive and devastating factors that could damage financial markets, are price bubble formations. Thus, bubble creation in stock markets can be considered as a result of investor behaviors, because the market prices mainly reflect investor expectations from firm’s future perspectives.
The aim of this paper is to study rational bubbles with the consideration of one of the limitations of arbitrage, Noise Trader Risk, by focusing on rational expectations in the Tehran Stock Exchange. To achieve this aim, by using Panel Data and ARDL approaches, from 2000M3 to 2008M10 appropriate models are estimated. Results indicate that during the underlying period, even with dominance of rational arbitrageur; noise traders have a significant impact in the formation of bubbles. The results emphasize the importance of inflation and price-dividend ratio when assessing investment risk.
JEL Classification: E44, G14, G11, E31

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL approach
  • Noise Traders
  • PV Model
  • Rational Arbitrageur
  • Rational Bubbles