یک رویکرد "بوت استرپ" برای مقایسه سودآوری شاخص‌های تحلیل تکنیکی - بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکدة فنی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکدة فنی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مفیدترین روش‌ها برای تشخیص زمان ورود و خروج به بازارهای بورس، روش تحلیل تکنیکی است. تحلیل تکنیکی به مجموعه‌ای از قوانین معاملاتی اطلاق می‌شود که با بررسی روند گذشته قیمت‌ها، سعی در پیش‎بینی روند آیندة آن‎‌ها دارند. با توجه به گستردگی و تعدد روش‌های تحلیل تکنیکی و این نکته که تمامی‎روش‌های تحلیل تکنیکی در تمامی ‌بازارها قابل استفاده نیستند، در این مقاله سعی شده‌است سودآوری برخی شاخص‌های تحلیل تکنیکی پرکاربرد در بازار بورس تهران مورد مقایسه قرار‎گیرد. به این منظور، سودآوری 46 قاعدة معاملاتی، شامل انواع میانگین‌های متحرک بلندمدت و کوتاه‌مدت، حدود محافظ و مقاوم، باندهای بولینگر، نوسانگر‌های استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک هم‎گرایی/ واگرایی بر روی 22 شرکت پرمعاملة بورس تهران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام آزمون‌های آماری، به‎دلیل عدم وجود شرایط آزمون‌های نرمال، از تکنیک "بوت استرپ" استفاده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد در بین شاخص‌های آزمون شده، میانگین‌های متحرک کوتاه‎مدت و نوسانگر‌ها از بیشترین سودآوری و حدود محافظ و مقاوم از کم‎ترین سودآوری برخوردارند. میانگین‌های متحرک بلندمدت نیز با این‎که از سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی خرید و نگهداری برخوردار بوده‌اند، سود کم‎تری را در مقایسه با نوسانگر‌ها و میانگین‌های متحرک کوتاه‎مدت ایجاد می‎کنند.
طبقه‎بندی JEL: M11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating for Profitability of Technical Trading Rules in Tehran Stock Exchange - A Bootstrap Approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return
  • Stock Price – Bootstrap
  • Technical Analysis
  • Tehran Stock Exchange