الگوی انتشار تلفن ثابت و تعیین‎کننده‎های اقتصادی ضریب اثرات خارجی شبکة آن در ایران

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

تلفن ثابت همانند تلفن همراه، اینترنت، فاکس و ایمیل، یک وسیلة ارتباطی، یا به‎عبارتی کالای شبکه‎ای است که اثرات خارجی شبکه به آن مرتبت است، یعنی با افزایش تعداد استفاده کنندگان، مطلوبیت استفاده کننده افزایش پیدا می‎کند و محرکی برای افزایش ضریب نفوذ است، از این‎رو هر چه ضریب نفوذ بالاتر باشد، اثرات شبکه‎ای تقویت می‎شود. در این مقاله، به بررسی عوامل تأثیرگذار روی ضریب اثرات شبکه‎ای می‎پردازیم. نتایج نشان می‎دهد که عوامل و متغیرهای فنی و اقتصادی در آن مؤثرند. منحنی s شکل نفوذ آن در ایران کامل نیست و ضریب اثرات خارجی شبکه‎ای ضعیف است، لذا گسترش شبکه تلفن ثابت با توجه به منحنی تقاضا، نقش عمده‎ای در افزایش تمایل به پرداخت مردم به تلفن ثابت دارد.
طبقه‎بندی JEL: L96

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of the Network Externality Coefficient of Land Phone in Iran

چکیده [English]

Land- phone, like mobile, internet and fax is a communication device and has network externality effect. Thus as the penetration coefficient increases, the network effect improves. The transmission of information via the word of mouth is the main source of enhancing the network externalities coefficient. In this article we have investigated the factors affecting the network externality coefficient.
The results show the effects of technical as well as the economical factors on this coefficient. The network externality coefficient is low; but since the shape of S curve diffusion of technology has not yet been completed, the expansion of land- phone network due to demand curve has a main role in the people's willingness to pay for the service of land- phone.
JEL Classification: L96

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed Information Source
  • Network Externality
  • Penetration Rate
  • S shaped Curve