طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری؛ با تأکید بر دیدگاه اسلامی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 مهدی موحدی بکنظر دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

بازار کالاهای اعتباری یکی از بازارهایی است که وجود اطلاعات نامتقارن، آن را به بازاری مفقود شده تبدل کرده است. از آن جایی که خریداران کالاهای اعتباری معمولاً به دلیل عدم توانایی در تعیین دقیق تقاضای خود، قادر به برطرف کردن عدم تقارن اطلاعات خود نیستند، بنابراین نفع‏طلبی و سودجویی افراد متخصص ممکن است با دروغ گفتن به مشتری، انجام ندادن درست کار و یا گرفتن حق‏الزحمه‌ی بیش‌تر، سبب تحمیل هزینه‌ی اضافی به مصرف‏کنندگان این گونه کالاها شود. طراحی سازوکار به عنوان زیر شاخه‏ای از نظریه‌ی بازی‏ها در اقتصاد خرد، چگونگی وابستگی رفتار تعادلی و بهینگی به قواعد بازی را تحلیل می‏کند. از این رو لازم است در پی طراحی سازوکاری برای دستیابی به یک نتیجه‌ی مطلوب و بهینه از طریق هدایت رفتارهای استراتژیک افراد در شرایط اطلاعات ناقص باشیم. در این مقاله درپی آن هستیم تا با تببین و تحلیل نظری این موضوع در قالب یک بازی ایستا، به عنوان طراح سازوکار، با طراحی، تغییر و تنظیم قواعد بازی به آشکارسازی انگیزه‏ها و ترجیحات پرداخته و به بر طرف کردن مشکلات تخصیص بهینه کمک کنیم. در کنار این سازوکار طراحی شده، نشان داده می‌شود که سازوکار‏هایی درونی، هم‌چون عمل به تعالیم اسلامی و دینی، با هزینه‏ای کم‌تر، زیان اجتماعی بیش‌تری را که ناشی از اطلاعات نامتقارن در بازار کالاهای اعتباری است کاهش خواهد داد.
طبقه‏بندی JEL: C70, C78, C79, C90, D02, D82

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanism Design Theory and Its Role in Credence Goods Market; Emphasizing on an Islamic Perspective

نویسندگان [English]

  • ghahreman abdoli 1
  • Mahdi Movahedi Beknazar 2
1
2
چکیده [English]

Credence goods market is one of the markets that the asymmetric information has transformed it to a missing market. Those goods and services that the applicant cannot determine the exact amount of their expenses due to the asymmetric information are called credence goods. From the economists' perspective, transaction in a market where participants are ignorant about each other is a game with incomplete information. Hence, it is necessary to find a way to achieve a desired and optimal output by leading the individuals' strategic behaviour in incomplete information conditions. Mechanism design, as a sub-discipline of game theory, analyses how equilibrium behaviour depends on the rules. As well, it answers to this question that how rules that implement desired market outcomes look like. In addition, there are internal mechanisms such as Islamic and religious teachings that reduce more social losses arising from asymmetric information in credence goods market with a lower cost.
JEL Classification: C70, C78, C79, C90, D02, D82

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric information
  • Credence goods
  • Experts
  • Fraud
  • Market Failure
  • Mechanism design