تحلیل رفتار رانت‌خواری براساس بازی‌های تکراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی فنی مهندسی، دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا

چکیده

رانت­خواری یک فعالیت غیرمولد جهت دستیابی به درآمد بیشتر است که می­تواند در سازمان­ها میان کارمندان و سازمان به منظور سودآوری بیشتر شکل ‌گیرد. از­این­رو، در این مقاله به دنبال بررسی این رفتار در یک سازمان با استفاده از بازی‌های تکراری هستیم. به عبارت دیگر تعامل میان سازمان و کارمندان به شکل یک بازی چندمرحله‌ای با تکرار نامحدود مدل می‌شود. سپس با توجه به استراتژی‌هایی که سازمان و کارمندانِ سازمان در خصوص رانت‌خواری در پیش می‌گیرند، و با در نظر داشتن شیوه­های پرداخت حقوق و جریمه­ی تعیین شده از سوی سازمان برای کارمند رانت­خوار، نقاط تعادلی و پیامد سازمان و کارمندان بر اساس تاریخچه بازی تعیین می‌شود. در پایان نشان داده می‌شود که در چه شرایطی و با تعیین چه مقدار تنبیه، کارمندان استراتژی رانت خواری را انتخاب نخواهند کرد و همواره رفتار صادقانه خواهند داشت.
طبقه بندی JEL:D72 ، C73 ، C73

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Rent-Seeking Behavior by Repeated Games

نویسندگان [English]

 • Maryam Esmaeili 1
 • Mahsa Mahdipour Azar 2
 • Saideh Yarmohamadlo 2
1 Associate Professor of Faculty of Engineering, Alzahra University
2 MA student of Industrial Engineering, Alzahra University
چکیده [English]

Rent-seeking is an effort that is formed between a company and its employees to obtain more profit under their tendency to rent-seeking. In this paper, the interaction between a company and its employees is studied by an unlimited multi stage repeated games. According to the strategies of the  company and its employees(the players)- payment and punishment types for rent-seeker employee- subgame perfect equilibrium (SPE) and their payoffs are obtained based on the history of game. Finally it will be proved that based on which condition( the punishment and payment types), the employees do not choose the rent-seeking strategies and behave honestly.
JEL Classification: D72, C73, C73.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multi Stage Game
 • Rent-Seeking
 • Repeated Game
 1. عبدلی، قهرمان (1390). نظریه‌ی بازی­ها و کاربردهای آن، چاپ سوم، جهاد دانشگاهی واحد تهران، تهران.

  عبدلی، قهرمان (1391). طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری؛ با تأکید بر دیدگاه اسلامی، مجله‌ی تحقیقات اجتماعی، دوره‌ی 48، شماره‌ی 1، 121-138.

  اسکونژاد، محمد مهدی (1375). اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه­های صنعتی، چاپ بیست و هفتم، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

  1. Auriol, E.,  Staub, S., & Flochel, T .(2016), “Public procurement and Rent seeking: The case of Paraguay”, World Development, 77, 395-407.
  2. Clark, D.J., & Riis, C. (1998). “Competition over more than one prize”, The American Economic Behavior, 88, 276-289.
  3. Daskalopoulou, I. (2016). “Rent seeking or corruption? An analysis of income satisfaction and perceptions of institutions in Greece”, The Social Science Journal, 53, 477-485.
  4. Congleton, D.R., Hillman, L. A., & Konrad, A.K. (2008),“Forty Years of Research on Rent Seeking.1, Theory of rent seeking”. Springer, cop. Berlin.
  5. Falluchi, F., Renner, E., & Sefton, M. (2013). “Information feedback and contest structure in rent seeking games”, European Economic Review, 64, 223-240.
  6. Fey, M. (2008). “Rent-seeking contests with incomplete information”. Public Choice, 135, 225-236.
  7. Higgins, R.S., Shughart II, W.F., & Tollison, R.D.  (1985). “Efficient rents 2 free entry and efficient rent seeking”, Public Choice, 46, 247-258.
  8. Kooreman, P., & Schoonbeek, L. (1997). “The specification of the probability functions in Tullock’s rent seeking contest”, Economic Letters, 56, 59-61.
  9. Konrad, K.A. (2000). “Sabotage in rent seeking contests”, Journal of Law, Economics and Organization, 16, 155-165.
  10. Krueger, A. (1974). “The political economy of the rent seeking society”, The American Economic Review, 64, 291-303.
  11. Malueg, D.A.,  & Yatas, A.J. (2004). “Rent seeking with private values”, Public Choice, 119, 161-178.
  12. Nitzan, S. (1994). “Modeling rent-seeking contests”. European Journal of Political Economy, 10, 41-60.
  13. Posner, R. (1975). “The social costs of monopoly and regulation”, The Journal of Political Economy, 83, 807-828.
  14. Priks, M. (2011). “Firm Competition and Incentive Pays: Rent Seeking at Work”. Economics Letters, 113, 154-156.
  15. Shurong, Z., & Peng,  M. (2012). “Rent-seeking Behaviors analysis in Engineering Supervision based on the Game Theory”. Systems Engineering Procardia, 4, 445-459.
  16. Skaperdas, S. (1996). “Contest success functions”, Economic Theory, 7, 283-290.
  17. Tullock, G. (1967). “The welfare costs of tariffs, monopolies and theft”, Western Economic Journal, 5, 224-232.
  18. Tullock, G. (1980). “Efficient rent-seeking, in: J.M Buchanan, R.D Tollison and G. Tullock”, toward a theory of the rent-seeking society. Texas A. & M. University Press, College Station, 112, 3-16.
  19. Warneryd, K. , (2003). “Information in conflicts”, Journal of Economics Theory, 110, 121-136.
  20. Wasser, C. (2010). “Rent-seeking Contests under Symmetric and Asymmetric Information”. Discussion paper, 311, 1-33.