ورود به بازار کالاها و خدمات مکمل در یک کشور خارجی با وجود اثرات شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

ورود به بازار کالاهای مکمل علاوه بر افزایش سود تولیدکنندگان، مطلوبیت مصرف‏کنندگان را هم افزایش می­دهد. همچنین وجود اثرات شبکه در این بازارها عاملی تأثیرگذار برای ورود تولیدکنندگان و انگیزه مصرف­کنندگان جهت استفاده بیشتر از این نوع کالاها می‏باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه تئوریک است که به کمک نظریه بازی سه مرحله­ای مدلی برای چگونگی ورود به بازار خارجی کالاهای مکمل با در نظر گرفتن اثرات شبکه­ای این کالاها در بازار خارجی طراحی، حل و تحلیل شده است. در مرحله اول بنگاه واردشونده استراتژی ورود را انتخاب می­کند، در مرحله دوم بنگاه­ها با تشکیل تابع سود، قیمت‌ها را تعیین کرده و در مرحله سوم، مصرف­کنندگان با مشاهده همه قیمت‌ها تصمیم می­گیرند چه کالایی را خریداری کنند. نتایج نشان می­دهند درصورتی‏که هزینه­های ثابت ورود کمتر از هزینه­های ثابت صادرات، درجه مکملی کالاهای بنگاه بیشتر از هزینه­های متغیر صادراتی و اثر شبکه بالا باشد، این بنگاه می‌تواند ورود آسان­تری به بازار خارجی داشته و با جذب اکثریت مصرف­کنندگان بازار خارجی، سود خود را حداکثر کند. همچنین بنگاه واردشونده می‌تواند با اجرای فروضی که در قضایای این پژوهش بیان شده­اند، استراتژی  که قصد ورود به بازار کالای مکمل را دارد، با اجرای فروضی مشخص میگاه محلی در آن بازار سهیم میورود مستقیم را انتخاب کرده و با در نظر گرفتن اثرات شبکه و درجه مکملی قوی برای کالاهای خود، بازار خارجی را تسخیر کند.
طبقه­بندی JEL: P33, F1, C7, L1, D4

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Entry into the Complementary Good and Service Markets in a Foreign Country, with Network Effects

نویسندگان [English]

 • Masoume Pasha Zanousi 1
 • kiumars shahbazi 2
1 Ph.D in Economics, Urmia University,
2 Professor of Economics, Urmia University, Iran
چکیده [English]

In this study, we examine entry into complementary good and service markets in a foreign country with network effects. We used a three-stage game theory model which in the first step, the entrant chooses the entry strategy, in the second stage, firms determine the prices by forming a profit function and in the third period, consumers decide which goods to consume. The results show that entry occurs and entrant attract a majority of consumers, if the fixed costs of direct entry are lower than the export fixed costs, the complementary degree is higher than the export variable costs and the network effects are large enough. The entrant can also choose the direct entry strategy by implementing the assumptions which expressed in propositions and captures the foreign market by considering the network effects and large complementary degree.
JEL Classification: D4, L1, C7, F1, P33

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complementary goods
 • Firm
 • Market
 • Network effects
 • Game theory
 1. جهانگرد، اسفندیار (1386). اقتصاد شبکه­ای: مدل‌های قیمت­گذاری محصولات شبکه­ای، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 10 و 11، 185-214.
 2. شای، اوز (1393). سازمان صنعتی: نظریه و کاربرد­ها (کیومرث شهبازی). تهران: مرکز نشر دانشگاهی (1995).
 3. عبادی، جعفر و افتخاری، فرناز (1386). بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه­ای، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 42، شماره 2، 1- 20
  1. Bertrand, O., Hakkala, K. N., Norback, P. J., & Persson, L. (2012). Should countries block foreign takeovers of R&D champions and promote Greenfield entry. Canadian Journal of Economics, 45, 3, 1083-1124.
  2. Blecker, T., & Abdelkafi, N. (2006). Mass customization: State-of-the-Art-and Challenges.1-25. DOI: 10.1007/0-387-32224-8_1
  3. Choi, J. P. (2008). Mergers with Bundling in Complementary Markets. Journal of Industrial Economics, 56, 3, 533- 577
  4. Derdenger, T., & Kumar, V. (2013). The Dynamic Effects of Bundling as a Product Strategy. Marketing Science, 32, 827-859.
  5. Economides, N. (1996). Network externalities, complementarities and invitations to enter. European Journal of Political Economy, 12,211- 233.
  6. Eisenmann, T., Parker, G., & Van Alstyne, M. (2011). Platform Envelopment. Strategic Management Journal, 32, 1270-1285.
  7. Feitzinger, E., & Lee, H.L. (1997). Mass customization at Hewlett-Packard: The Power of Postponement. Harvard Business Review, 116-121.
  8. Gaussens, O., Lecostey, S., & Shahbazi, K. (2009). Customization vs. Standardization: International Integration and Consumer Surplus. Annals of Economics and Statistics, 93, 94, 233- 257.
  9. Katz, C., & Shapiro, C. (1985). Network Externalities, competition, and compatibility. The American Economic Review, 75, 3, 424- 440.
  10. Llanes, G., Mantovani, A., & Ruiz-Alised, F. (2016). Entry into complementary good markets with network effects. Working Papers from NET Institute, 16, 1-60
  11. Markusen, J., & Stahler, F. (2011). Consider endogenous market structure and foreign market entry. Review of World Economics, 147, 2, 195-215.
  12. Mattoo, A., Olarreaga, M., & Saggi, K. (2004). Mode of Foreign Entry, Technology Transfer, and FDI Policy. Journal of Development Economics, 75, 95-111.
  13. Mukhopadhyay, S. K., Yue, X., & Zhu, X. (2011). A Stackelberg model of pricing of complementary goods under information asymmetry. Production Economics, 134, 424–433.
  14. Navarro, N. (2012). Price and quality decisions under network effects. Journal of Mathematical Economics, 48, 263–270
  15. Yalcin, T., Ofek, E., Koenigsberg, O., & Biyalogorsky, E. (2009). Complementary Goods: Creating and Sharing Value. Trans-Atlantic Doctoral Conference, London, UK.DOI:10.1287/mksc.2013.0785
  16. Yi, Y., & Yang, H. (2017). An evolutionary stable strategy for retailers selling complementary goods subject to indirect network externalities. Economic Modeling, 62,184–193.