نویسنده = علمداری، سعیده حمیدی
تعداد مقالات: 1
1. الگوسازی غیرخطی و پیش‎بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل در اقتصاد ایران

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

محمد علی فلاحی؛ حمید خالوزاده؛ سعیده حمیدی علمداری