نویسنده = نویدی، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم‎‎های ژنتیک

دوره 44، شماره 4، زمستان 1388

حمید رضا نویدی؛ احمد نجومی مرکید؛ حجت میرزازاده