نویسنده = هامفری، توماس ام
تعداد مقالات: 1
1. نمودار اساسی نظریه پردازان تجارت: منشاء و گسترش اولیه آن

دوره 31، شماره 40، پاییز 1367

توماس ام. هامفری؛ اکبر کمیجانی