نویسنده = طلبان، علی زاهد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر تولید و مصرف فولاد و توسعه اقتصادی

دوره 32، شماره 1، بهار 1376

محمود متوسلی؛ علی زاهد طلبان