نویسنده = شهریار، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی انتقاد لوکاس با رویکرد مجموعه‌های فازی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 229-265

اسمعیل ابونوری؛ بهنام شهریار