نویسنده = استادزاد، علی حسین
تعداد مقالات: 1
1. برآورد سری زمانی ارزش سطح دانش در اقتصاد ایران (1353-1392)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 709-734

علی حسین استادزاد؛ ابراهیم هادیان